Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Tenebra mental profunda. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. El nostre motí de cada dia. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 17 de febrer del 1978. Pàgina 5.

Enllaç.

Fa cinc anys va començar aquest servei. Promoció de cultura popular a casa nostra en tots els seus aspectes: teatre, recitals, música, cinema, conferències, cursets, reunions d'autoformació.

Els seus peoners, Venceslau Soler i Josep Plans, em diuen que pretenen la dinamització cultural de la majoria del poble, amb imaginació, amb intenció de crear unes bases de control popular de la cultura. Tracten amb atenció especial les comarques per reequilibrar la desigualtat cultural existent en relació amb Barcelona. El 1977 muntaren mil cinquanta espectacles en dos-cents cinquanta pobles diferents.

D'una banda donen suport a aquells treballadors de l'espectacle que siguin exigents, sense altres condicions que siguin populars, en català, d'idees progressistes i que no aspirin a preus exorbitants. Volen fomentar un tarannà senzill entre els artistes. «Que el rector es recordi de quan era escolà». Que els grans de l'espectacle no s'oblidin de quan eren petits i de la gent de tot arreu que els va ajudar a pujar. No van per circuits comercials, van per grups de joves dels pobles. Volen servir, doncs, com un sindicat de l'espectacle que vetlla pels drets dels seus treballadors i perquè la presentació de l'espectacle sigui digna.

D'altra banda vetllen pels animadors que en cada poble i en cada barri constitueixen la infraestructura de la vida cultural de cada lloc. Volen crear per tot arreu equips de treball d'autoformació, que es responsabilitzin d'aquesta acció cultural popular. L'escola d'animadors s'autoeduca a l'entorn d'una colla de centres d'interès sobre cultura, nació, temps lliure, opinió i expressió.

A més a més, posen a disposició dels organitzadors de cada acte «la maleta» amb material sonor de tota mena, cassettes, discs, llibres, cançoners, etc, i corren a càrrec de la publicitat.

Mai no es faran rics perquè treballen arran de terra. Els trobareu a l'apartat 85 i al telèfon 692-51-82 de Ripollet.

A la vostra disposició, Enllaç.

Lluís M. Xirinacs.

Tenebra mental profunda. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. El nostre motí de cada dia. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte