Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Montgat esquarterat. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Poble a cavall i poble a peu. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dimecres, 8 de febrer del 1978. Pàgina 10.

Inanició.

Cada dia el món dels marginats pren per mi dimensions més monstruoses. Pensem que la població de l'Estat espanyol voreja els quaranta milions de persones i que, d'aquestes, set milions són jubilats, un milió i mig són minusvàlids, un milió dos-cents mil són parats i encara resta un llarg etcètera no comptabilitzat de nens abandonats, presos, ex-presos refusats per tothom, malalts crònics... Més d'una quarta part de la població és marginada, només des del punt de vista econòmic. Per raons socials encara en trobaríem més: mares solteres, homosexuals, prostitutes, gitanos, drogaaddictes, analfabets, alcohòlics, etc.

Mallorca no és un país subdesenvolupat i l'altre dia hi morí un home de trenta-cinc anys, de pura misèria. Ahir se'm presentà un amic del cor. Era a la vora del precipici. Es poliomielític. Les cames no li van. De noi, els seus pares es desentengueren d'ell. Ningú no vol un minusvàlid. No troba feina enlloc. Se'l calumnia, perquè es trenquin les relacions que té amb una noia que l'estima. No té casa. No té diners per a menjar. Es jove. Vol suïcidar-se.

O bé haurà de resignar-se i morir d'inanició, assegut al peu d'un arbre o sota l'arc d'una escala fosca en qualsevol porteria de barriada.

És només una història que passa vincles en una de les primeres «províncies» de la llista de renda «per càpita». No cal que viatgeu per Almeria o Càceres.

No sé pas com acabar aquesta columna. Els capitals que podrien donar vida al país continuen fugint a Suïssa i s'hi estan sense tornar mai o s'estan aquí quietets i no s'inverteixen. L'INI, empresa pública, podria pal·liar això creant llocs de treball, però també és a mans de particulars enyoradissos de temps passats i els representants elegits pel poble no hi poden entrar. Només reben uns llibres meravellosament impresos amb tota la informació d'aquest mastodòntic «holding» aparentment estatal, amb una polida targeta del seu director que es posa a la nostra disposició.

Lluís M. Xirinacs.

Montgat esquarterat. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Poble a cavall i poble a peu. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte