Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Les claus de València. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Crònica d'un combat obrer. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 27 de gener del 1978. Pàgina 6.

En Maginet demana ajuda.

Encara recordo aquell dia d'agost de l'any passat que en Jordi Maluquer i Bonet, director de l'AVUI i amic meu de sempre dins la no-violència, aparegué per la cantonada de baix del carrer Entença, davant la presó Model. Com a no violent, venia sense pressa. Com a no violent venia ell a veure'm en comptes de cridar-me al seu despatx. Com a no violent em demanà, sense comprar-me, si em plauria de col·laborar diàriament en el seu periòdic. Dinàrem junts en el bar Model. I encara sobrà temps per a parlar de «sobretaula», carrer amunt, carrer avall.

«Voldria una columna senzilla, directa, a l'abast del poble. Com aquell requadre de la teva campanya electoral, que signava En Maginet».

Qui redactava En Maginet era Josep Camps i, en les meves columnes, malgrat les recomanacions d'en Maluquer, mai no he estat a la seva «altura».

Però avui vull fer servir la columna, com feia, amb molta més gràcia, En Maginet, per demanar ajuda i col·laboració. Amics meus de veritat han muntat una mena de secretaria per ajudar-me (telèfon 224 38 06), que funciona cada vespre els dies feiners. Atenen la correspondència, les visites, els compromisos de conferències i actes, l'administració econòmica, etc.

La democràcia de representació que estem encetant converteix cada elegit pel poble en un centre d'atracció d'una tan gran qualitat de qüestions que morirem aviat ofegats si no ens tornem indiferents o si no ens envoltem d'un equip ferm i eficaç de suport.

En aquests moments he de menester més ajuda de la que tinc i, en concret, demano gent que disposi d'una mica de temps cada setmana per a dues funcions. La primera és més pròpia de persones amb gust pel dret que m'estudiïn els documents del Senat i em preparin possibles actuacions en el Senat.

Especialment necessito un advocat o equip d'advocats amb temps per a donar forma a proposicions de llei, esmenes i vots particulars, proposicions no de llei, precs, preguntes i interpel·lacions en el Senat. La segona és més pròpia de persona amb gust per la informació político-econòmica que m'arxivi aquesta mena d'informació i em prepari dossiers concrets sobre aquests temes.

Tots els meus col·laboradors m'ajuden i s'ajuden. Llur tasca és al servei del poble i enriqueix el qui la fa. Vull que tots els meus amics siguin senadors amb aquest senador.

Lluís M. Xirinacs.

Les claus de València. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Crònica d'un combat obrer. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte