Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Solidaritat amb Euskadi. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Pancartes per als jubilats. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dimarts, 24 de gener del 1978. Pàgina 7.

Front d'Acció Popular.

Diumenge passat es constituí definitivament el Front d'Acció Popular del Principat de Catalunya que, d'una faisó informal, ja fa temps que treballa. Tanmateix no és gaire cosa més que un embrió d'allò que voldria ésser. S'ha traçat un camí propi per a practicar la no violència. Hi ha molts altres camins, però aquest cerca la pau tot impulsant un veritable moviment de masses, no pas d'avantguardes, als Països Catalans, que consisteix a promoure assemblees populars als municipis, barris i comarques, el contingut de les quals sigui la problemàtica, les possibilitats i les aspiracions de cada territori i la lluita per superar tants dèficits socials com hem acumulat en els darrers temps. Autogestió i pressió sobre les autoritats serà la forma de treball de les assemblees.

El Front d'Acció Popular hi col·labora amb un servei informatiu, dinamitzador i defensor d'aquests organismes unitaris al servei del país, enfront de qualsevol enemic exterior o interior que els vulgui fer morir, que els vulgui abassegar o que els impedeixi de néixer. Però aquest mateix front actua desinteressadament. No pretén que les assemblees siguin seves. Dóna suport a tota iniciativa en aquest sentit, vingui d'on vingui. Ajuda les assemblees, domini qui domini, mentre la preponderància no faci de l'assemblea una simple corretja de transmissió del grup dominant.

Costa de fer creure, en un temps de desfici per a acumular poder polític i poder popular, que el Front d'Acció Popular no cerqui cap mena de control de les assemblees i en general del moviment popular català. El temps demostrarà la veritat d'aquella sàvia, profunda i desconeguda llei bàsica de la no violència, anunciada fa dos mil sis-cents anys per Buda: «El principi de tota violència és el teu i el meu; on entra l'instint d'apropiació entra la guerra».

S'han format equips de reunió, de pacificació, d'arxiu, d'extensió, de trepitjadors, de pedagogia, d'economia, d'animació, de premsa i de secretaria. No hi ha direcció, ni presidència, ni cap preeminència d'un equip per damunt de l'altre. Qui estigui interessat en aquesta tasca pot trucar al 301-49-39 de Barcelona. Un grup més al servei del poble i que no espera cap altra gratificació que veure el nostre poble dreçar-se valent, lliure, joiós i fraternal al costat dels altres pobles de la terra.

Lluís M. Xirinacs.

Solidaritat amb Euskadi. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Pancartes per als jubilats. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte