Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Sobre la lluita de classes. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Front d'acció popular. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 16 de desembre del 1977. Pàgina 6.

Serveis per Catalunya.

«Estimat senador Xirinacs:

...Nosaltres som uns amics no alineats a cap partit polític i, de moment, ens volem mantenir independents. Com que creiem ja arribat el moment de donar el que calgui per la nostra terra, voldríem oferir-nos desinteressadament per fer qualsevol treball intel·lectual per a la Generalitat.

No ens mou cap protagonisme, si bé seria per a nosaltres una gran satisfacció íntima haver pogut fer alguna cosa per als nostres conciutadans.

Disposem de totes les tardes, de dimarts a divendres. Suggerim que, per mitjà del diari AVUI, es podria obrir una borsa de treball amb oferiments d'hores i tasques, amb el nom de les persones que estan disposades a fer quelcom per Catalunya d'una forma desinteressada.

Fóra encoratjador per al nostre president i les persones que ens han de governar, veure la infinitat de persones que s'ofereixen per a ajudar a aixecar aquest país.

Vós sou la persona idònia per a iniciar aquesta campanya a la premsa.

Quedaríem molt reconeguts si us dignéssiu respondre a aquesta carta i amb l'esperança de poder fer quelcom de profitós en aquesta vida, ens acomiadem amb tot el reconeixement.

Sapigueu que a partir d'aquest moment ja podeu disposar de diverses persones.»

* * *

Certament a Catalunya hi ha persones així. Volen donar un tros d'allò que és seu a la col·lectivitat. Saben que del no res, res no en surt. Els polítics lluiten per obtenir una àrea de poder i una dotació econòmica adequada, per part de l'Estat central, per a institucionalitzar Catalunya. Les concessions centrals són ben migrades. Però, des d'ara, podem fer coses nosaltres. Els alemanys, en acabar-se la segona guerra mundial, ens donaren un bell exemple d'aportacions voluntàries a les necessitats conjuntes.

Catalans, tenim oberta la possibilitat de muntar serveis gratuïts per Catalunya. Dimarts vinent, a les vuit del vespre, en parlarem e l'Orfeó de Sants, i a l'Escola Cívica, carrer Mistral, 75, 1er, 2a us donaran tota mena d'explicacions.

Una oportunitat, entre moltes altres, de prestar un servei civil pel bé d'aquest poble.

Lluís M. Xirinacs.

Sobre la lluita de classes. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Front d'acció popular. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte