Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Representació territorial. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Dos estils d'assemblea. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dissabte, 26 de novembre del 1977. Pàgina 6.

Representació sectorial.

A l'Assemblea de Catalunya, al costat de les delegacions territorials (barris, pobles, comarques) i de les delegacions de partits, sempre hi ha hagut delegacions sectorials (culturals, socials, de jovent, de la dona, sindicals, religioses, universitàries, professionals, de catalans a l'estranger, etc.)

Algunes d'aquestes delegacions tenen ampla implantació al Principat, d'altres són petits grups. Algunes gairebé no tenen res a veure amb la política, altres difícilment es poden distingir dels partits polítics. La immensa majoria tenen llur seu central a Barcelona.

D'una banda, és empobridor d'eliminar aquestes delegacions de l'Assemblea. D'altra, cal evitar el predomini centralista barceloní. Evitar la dificultat d'establir el límit entre els grups que són partit i els que no ho són. En general, les grans assemblees es basen exclusivament en el criteri territorial, que és clar i objectiu. L'eliminació de totes les delegacions no territorials obliga aquestes delegacions a descentralitzar-se, a aprofundir llur implantació en comarques, pobles i barris. A més a més, al llarg de les darreres plenàries, permanents i secretariats s'ha vist que els diferents partits, que es resistien a abandonar llur delegació directa en l'Assemblea, sembla que s'avindrien a fer-ho si també desapareixien, a nivell de Principat, les delegacions sectorials.

Per tot plegat, i malgrat l'empobriment que això representa, m'inclino a creure en la supressió de les delegacions directes no territorials en general. Només em refereixo exclusivament al nivell d'Assemblea del Principat. Els nivells territorials més restringits hauran de debatre i decidir sobiranament què volen per a llurs assemblees corresponents.

El debat de l'exclusió o no exclusió de les delegacions sectorials jo el preveia per més endavant. És perillós canviar massa coses de cop. Però, vist que plantejar-ho ara pot fer obtenir un gran consens, penso que és bo de fer-ho així. A més, em sembla, com ja he dit alguna altra vegada, que cal plantejar l'Assemblea d'uns serveis tècnics autònoms, però oberts a les necessitats del poble. Dintre d'aquests serveis tècnics, a disposició de les assemblees, haurien de trobar llur lloc natural tots els grups sectorials que es caracteritzen per una mena o altra d'especialització.

Lluís M. Xirinacs.

Representació territorial. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Dos estils d'assemblea. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte