Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Entesa amb l'Entesa. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Crispació dels partits. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Diumenge, 20 de novembre del 1977. Pàgina 6.

Assemblea popular senzilla i àgil.

Avui es reuniran les delegacions de l'Assemblea de Catalunya que estan d'acord a transformar-la en la primera Assemblea Popular o de base sense representació directa dels partits polítics i amb la renúncia explícita a presentar candidats a les eleccions polítiques. Volen preparar-se per a l'assemblea de diumenge vinent i estudiar junts l'ordre del dia.

Se m'ocorren uns quants punts a considerar.

 1. Fonaments programàtics.
  1. Punt fonamental: dedicació a la definició d'enquesta, autogestió, crítica, dinamització i mobilització del poble.
  2. Aconseguir els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya.
  3. Renúncia a la presentació de candidatures polítiques.
  4. Propiciar un ambient de concòrdia popular, no de competitivitats de grups. Tractar d'evitar votacions. Fer conjuntament allò que és acceptat per consens fàcil. Deixar àmplia llibertat a les assemblees o als grups d'assemblees que reuneixin consens parcial.
 2. Nom.
  1. Crec que cal un nom genèric al conjunt d'assemblees dels diferents nivells. Proposo el nom de «Moviment Popular Català».
  2. Crec que cada nivell pot donar el seu nom a l'assemblea respectiva: Assemblea Popular de Sarrià, de Granollers, de l'Urgell, del Principat de Catalunya.
 3. Composició i organització.
  1. Composició: exclosa la delegació directa de partits o de polítics independents. Admesa la presència de militants de partits o de polítics independents si són delegats de grups de base.

   Delegacions de gestores provisionals i delegacions d'assemblees plenes. Delegacions territorials amb vot proporcional als habitants del territori i delegacions sectorials també amb vot proporcional a llur importància, adaptades al corresponent territori, agrupades per sectors i sostingudes per assemblees de sector.

   Oberta a observadors. Observadors invitats. Preveure gestora dels Països Catalans, dels pobles ibèrics i participació possible en l'Europa de les Nacions.
  2. Organització: Rotació de delegats. Dossier de cada delegació amb nombre de compresos, àrea d'influència, etc., per a establir la importància real de cada delegació. Organització territorial basada en la divisió en nació, país, vegueria o regió, comarca, municipi o barri. Òrgans: Plenària, Permanents, Secretariat. La Mesa també hauria d'ésser rotatòria. Caldria establir una quota proporcional als vots i impedir la votació de les delegacions que no paguin. Ordre del dia avisat prèviament i debatut de base. Un primer torn d'intervencions per a informació de cada delegació i rigor parlamentari.

Lluís M. Xirinacs.

Entesa amb l'Entesa. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Crispació dels partits. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte