Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

D'un país que ja anem fent. Al servei d'aquest poble. Assemblea popular: dues propostes. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dimarts, 8 de novembre del 1977. Pàgina 5.

És transformable l'Assemblea?

Em fa mal de de cor. Ahir tingué lloc la IV Sessió Plenària de l'Assemblea de Catalunya. Sempre he pledejat per obtenir una democràcia amb rostre humà i evitar una democràcia salvatge. Sempre he maldat per tal que la lluita política i ei contrast ideològic es fessin segons unes regles que condueixin a la millor promoció de les grans masses deprimides per la llarga dictadura.

Per sota les aparences i les paraules hi havia tres posicions principals. La primera fou la dels partits guanyadors de les eleccions (FNC, PSC (C), PSC ( R), PSUC, UDC, CDC), llevat d'ERC, els quals amb el PTE i tres delegacions més votaren per la dissolució i no assistiren a la sessió de la tarda. En total deu vots. La segona fou la dels partits no guanyadors (EN, Gent Nacion. Indep., PSAN, PSAN-P, OCE-BR, ORT i, ben segur, P. Com. Cat.) que, amb sis altres delegacions, votaren al matí per la transformació, però a la tarda impediren l'exclusió de la representació directa dels partits en la nova assemblea tot propiciant una continuïtat de fet. En total tretze vots. I la tercera fou la dels grups: CANVI, CINC, Captaires, No alineats, Granollers, Sarrià, Urgell, pro Nobel i una llarga llista que al matí votaren transformació o abstenció i a la tarda -els pocs que resistiren fins al final (vuit vots)- propiciaren l'exclusió de la representació directa dels partits o s'abstingueren i que, de fet, estan per una transformació profunda de l'Assemblea. A aquests, també els podríem afegir, potser, el MUM i Banyoles, que al matí votaren dissolució, però assistiren interessats a la reunió de la tarda.

Tres tendències. El consens fou impossible per les greus tensions entre les dues primeres posicions. La primera abandonà l'Assemblea al matí. La segona i la tercera es debateren tota la tarda amb dos models d'Assemblea difícilment conciliables, tot i tenir alguns punts en comú. S'ha ajornat fins al dia 27 la decisió de com serà aquesta Assemblea transformada.

L'Assemblea de Catalunya, que havia estat «el poble català en lluita», ara és un fantasma del que fou. Ja no arrossega masses. Cap partit, fins ara, no se l'ha poguda fer seva i les lluites aspres i llargues han anat cansant les originalment il·lusionades delegacions de les assemblees de base, que van desapareixent de l'escena silenciosament. El poble va perdent uns estris que necessitava. La societat es va massificant i això satisfà els depredadors. Els grups primer i segon, ambdós encapçalats per partits, són durament bel·ligerants entre si. El grup tercer potser resultarà utòpic. Com utòpica resultarà la meva idea de democràcia amb rostre humà i la meva proposta de transformació de l'Assemblea, que està a punt de desaparèixer engolida per les ferotges lluites dels partits.

He insistit tant en la no representació directa dels partits a l'Assemblea per la trista experiència observada a les sessions dels darrers anys, posat que els partits ja tenen espai propi legal o tolerat (com la mateixa Assemblea) en la societat. A més, ja tindrien presència a l'Assemblea per mitjà de les delegacions que els triïn com a representants. Ara tenen representació doblada. Això no es tolera en cap assemblea del món.

Les lluites entre els partits són el càncer de l'Assemblea, i el control exclusiu de l'Assemblea per un partit o grup de partits mena a la pèrdua irremeiable de la seva potencialitat unitària.

Els partits del primer grup se n'han anat. Ara, que reflexionin seriosament els partits del segon grup que no ho volen fer. La gran massa del poble espera un organisme unitari de base, senzill i obert, adequat a les seves necessitats actuals.

Lluís M. Xirinacs.

D'un país que ja anem fent. Al servei d'aquest poble. Assemblea popular: dues propostes. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte