Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

La clau de volta. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Responsabilitat de base. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dijous, 20 d'octubre del 1977. Pàgina 5.

Calinova i Vall d'Hebron.

La gran frase que la sobirania ve del poble es concreta, en el moment en què vivim, en els continuats clams que pugen de tot arreu per una ordenació millor de la nostra vida social, amb la intenció que els representants democràticament elegits els transformin en actuacions administratives adients o noves ordenacions legals. Ça i lla, empeses per situacions injustes, floreixen assemblees formals o informals que tracten d'exercir llur sobirania.

M'arriba l'esment de la Coordinadora d'Habitatges de Lloguer, formada per les Associacions de Veïns del Turó de la Peira i de Sant Genis dels Agudells. Estan ofegats pel preu dels lloguers. Encara ens és obligatòria la llei d'arrendaments urbans (1964), que considera sumptuari «tot habitatge llogat després de l'1 de gener del 1960, i que pagui un lloguer no inferior a sis mil pessetes». Això permet a les immobiliàries d'augmentar cada any el lloguer segons l'augment de l'índex del cost de vida (1976 aproximadament 21%). Actualment són majoria els habitatges que paguen més de sis mil pessetes al mes. Els lloguers més normals d'un pis de 75 m2 són de dotze mil a catorze mil pessetes.

Un pis de tretze mil pessetes, amb l'augment, es posa a 15.830 pessetes. I si l'augment del cost de vida esdevé enguany, com es preveu, d'un 40%, ens n'anirem a un lloguer de 18.200 pessetes al mes.

Existeix un decret-llei, de vigència fins a final d'any, que substitueix l'augment del cost de vida per l'augment del cost de l'habitatge. La rebaixa és minsa i la Zona-3 de la Cambra de la Propietat Urbana, segons un article de «La Vanguardia» de 13 de setembre del 1977, diu que es pot continuar exigint el primer índex.

D'altra banda, els salaris es congelen molt per sota de l'índex del cost de vida, talment que, de fet, disminueix en un 18 o un 25%.

Quina família treballadora resisteix això? I, tanmateix, queden obligades a acceptar la signatura del contracte amb aquestes clàusules per la manca endèmica d'habitatges.

De moment demanen congelació de lloguers i una llei nova en la confecció de la qual volen participar. Després, si la cosa es podreix, ja ho veurem.

Lluís M. Xirinacs.

La clau de volta. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Responsabilitat de base. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte