Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Un mapa regional. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Eutanàsies nacionals. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 14 d'octubre del 1977. Pàgina 6.

Racionalització territorial de l'Estat.

Andreu Nin (1892-1937).Poca gent coneix el llibre Els moviments d'emancipació nacional d'Andreu Nin, escrit en català, publicat l'any 1935, Edicions Proa, de Badalona i reeditat el 1970 per Edicions Catalanes ds París. Aquest llibre tracta de «l'aspecte teòric i la solució pràctica de la qüestió» des d'un aspecte marxista, força rigorós. És un entusiasta de les tesis leninistes sobre les nacionalitats: «Igualtat completa de drets per a totes les nacions, dret de les nacions a disposar lliurement de llurs destins, fusió dels obrers de totes les nacions». «Perquè les diverses nacions puguin viure juntes lliurement i en pau o, quan els convingui, puguin separar-se constituint Estats separats, cal un democratisme complet, sostingut per la classe obrera. Ni un privilegi per a cap nació ni per a cap idioma! Ni la més petita vexació ni la més ínfima injustícia envers la minoria nacional!; heus aquí els principis de la democràcia obrera».

Segons els principis de Lenin, Nin diu que la nació es caracteritza per l'existència de relacions econòmíques capitalistes determinades, la comunitat de territori, d'idioma i de cultura. Cal la confluència de tots quatre factors. «Anglaterra i els Estats Units parlen el mateix idioma, però constitueixen dues nacions diferents i Castella, Catalunya i Biscaia (sic) tenen un territori políticament i econòmicament comú, però són nacions distintes».

Nin volia, en aquesta obra, contribuir «a l'estudi, tan negligit al nostre país, del problema de l'emancipació de les nacionalitats». «El seu propósit inicial era de consagrar una part del llibre als problemes nacionals d'Espanya, i molt particularment al de Catalunya». Però tingué por de fer-ho de faisó incompleta i decidí dedicar-hi un treball especial posterior. Els esdeveniments ho impediren. Es limità a exposar el pensament de Marx, Engels, Bakunin, la 1a Internacional, els socialdemócrates, l'escola austríaca, Kautsky i Rosa Luxemburg, el tsarisme, el moviment obrer rus, Lenin i la revolució d'Octubre. Despres estudià, com a model pràctic de solució, la constitució, guiada per Lenin, de la Unió de Republiques Socialistes Soviètiques. Tota una introducció per a entrar a examinar el problema espanyol amb ulleres marxistes.

L'equilibri s'assoleix quan treballen ensems praxis, teoria i política. Potser en els moments actuals, en què Suàrez vol proposar als grups parlamentaris un pacte que inclou un «mapa de regiones», caldrà aprofundir en l'estudi teòric, tan científicament com es pugui, de la dinàmica nacional en el nostre Estat. Sovint un planteig racional d'un tema estalvia anys de conflictes polítics.

Lluís M. Xirinacs.

Un mapa regional. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Eutanàsies nacionals. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte