Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Tornem a lluitar. Amnistia. Pau Pauet. Índex. Al servei d'aquest poble. Ajudeu-nos. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Diumenge, 2 d'octubre del 1977. Pagina 6.

Generalitat i poble.

És difícil d'encertar el servei del poble. Baixava del saló del Parlament de Catalunya, en aquest 1 d'octubre memorable, i em pensava haver fet un servei al poble votant «sí» als acords de Perpinyà que ens donaven la Generalitat provisional.

Al carrer, tanmateix, acaba d'arribar una multitud irritada. Venien de la plaça d'Espanya. La força d'ordre havia carregat sobre una manifestació que demanava escoles. Deien que hi havia ferits i un detingut. Envoltaren el meu cotxe amenaçadorament. No em deixaven marxar. «Fets, volem, i no paraules». Aquella gent desconfiava de nosaltres, de mi. No volia Generalitat, sinó especialitats. Volia una escola, l'aturada d'una detenció, moderació de la força pública, etc.

Antoni Gutiérrez Díaz (1929-2006).Una hora abans en parlava jo amb Antoni Gutiérrez i Josep Anton Baixeras. El Senat permet la creació d'una comissió de salvaguarda dels drets humans. «Expressa per a tu», em deia Baixeras. Escoles, integritat física, dret de manifestació, són els concrets i especials drets humans que el poble senzill vol i que vol ara mateix. Però en «Guti» ens alertà. Cal vigilar de no fer demagògia. Cal no desmoralitzar les forces d'ordre. L'ordre públic és necessari, especialment en aquests dificilíssim moments de transició. L'ordre públic, també, és un bé social, un bé del poble que tots hem d'estimar i protegir. Ull! deia, drets humans sí, però ordre públic també.

Una hora després el mateix «Guti» demanava la intervenció de diputats i senadors i, en especial, la intervenció del senador i batlle Socias davant el governador perquè alliberés el detingut a la plaça d'Espanya.

Jo demano al poble que mediti seriosament sobre aquestes dues especialitats: els drets humans i l'ordre públic, que sovint es contradiuen l'una amb l'altra.

Generalitat vol dir preocupar-se de tot. És difícil d'encertar el servei del poble!

Lluís M. Xirinacs.

Tornem a lluitar. Amnistia. Pau Pauet. Índex. Al servei d'aquest poble. Ajudeu-nos. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte