Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Lleva popular. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Una proposta. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dissabte, 17 de setembre del 1977. Pàgina 6.

Corresponsabilitat.

Ahir demanava al lector, retornat de les seves vacances, que volgués participar en les associacions cíviques o assemblees democràtiques del país. Avui vull suggerir per a la gent animosa un altre pas endavant.

La participació social és un primer pas de superació del pobre individu desemparat i solitari en la moderna societat de masses. Cal anar, després, a la corresponsabilitat o solidaritat social. Un poble no pot anar endavant gaire temps si es limita a organitzar-se com un ramat on un mana i tots el segueixen. Colpit el pastor, es dispersen les ovelles. Aquesta mena d'organització social és molt vulnerable davant els grans poders mundials que tot s'ho cruspeixen.

En canvi, un grup on cada participant se sent responsable de tot el conjunt, de tal faisó que, si fallen els altres, hom els supleix afegint a les pròpies responsabilitats les abandonades pels altres, esdevé un grup altament resistent i vigorós. Cal aixafar tots els elements perquè ni un de sol no pugui tornar a reproduir el grup.

Si, en tornar de vacances, vols participar en algun grup social i no n'hi ha al teu entorn, fes-te'l, crea'l.

-Ü, jo no valc per a aquestes coses!

-Si que vals. Potser no ho has intentat mai. Tingues fe en tu mateix. Tens dintre teu, adormides, mil qualitats que cal estrenar. Atura't pel carrer, pels bars. Parla amb els veïns de l'escala, a les botigues, a la feina. Que no es limiti la penya d'amics a fer un whisquy o una cervesa, a criticar passivament el món, a citar les frases més idiotes de la tele.

Allò que vegis malament al teu voltant, mira de trobar-li solució en equip, tot demanant la col·laboració d'altres. Allò que trobis d'aprofitable al teu voltant, mira de donar-li sortida, que en participi quanta més gent millor. Fer compartir la fruïció de les coses bones i la solució de les deficients. I pensa que cada persona és un pou de possibilitats insospitades, a la qual cal animar a obrir-se, a donar-se, a realitzar-se en el conjunt. Tracta de crear un clima d'engrescament col·lectiu. La tasca que es fa amb alegria no costa.

Tu tindràs un grup de base i el teu poble tindrà més arrels. Pensa en el deure de corresponsabilitat: «Jo sóc jo i tot el meu poble».

Cap barri, cap municipi, cap empresa, cap comarca sense assemblea responsable, critica i optimista, lliure i solidària amb les altres. Voldria una assemblea popular de Catalunya que fos de veritat de tota Catalunya.

Lluís M. Xirinacs.

Lleva popular. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Una proposta. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte