Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

El superordinador Beowulf.

Agrupació d'ordinadors personals. Dibuix.Crear un centre de càlcul i processament de dades amb agrupacions d'ordinadors de segona mà, a més dels projectes exposats en l'article següent, pot permetre, amb els models disponibles en l'actualitat, iniciatives que podrien gestionar, per exemple, unes cada cop més extenses xarxes monetàries nominatives locals o regionals, ja siguin a nivell de municipis, comarques o fins i tot de comunitats geopolítiques sobiranes.

Amb el recurs d'un edifici amb un espai prou gran, el sistema podria ser aplicat amb una economia en la seva inversió compatible amb uns temps com els actuals, caracteritzats per l'austeritat en els recursos. Tot i així, pot oferir una capacitat de processament suficient per no col·lapsar el sistema, suportant un nombre cada cop més elevat de transaccions i d'agents de mercat.

Aquest article ja va ser donat a conèixer dins del lloc web del Centre d'Estudis Joan Bardina l'any 2001. Malgrat el temps transcorregut i l'obsolescència dels recursos emprats en aquell temps pels seus autors, recuperar aquest document de l'oblit pot permetre, als qui el llegim, que puguem aplicar la idea que ofereix, degudament actualitzada, en nous projectes que es vulguin posar en marxa.

Equip del Centre d'Estudis Joan Bardina.
Dijous, 13 d'abril del 2017.


El superordinador Beowulf.

Investigación y ciencia. Octubre del 2001.
William W. Hargrove, Forrest M. Hoffman i Thomas Sterling.

S'ha trobat un procediment econòmic per a resoldre problemes computacionals d'extrema dificultat: la interconnexió d'ordinadors personals perquè treballin coordinats.

En el famós conte de la sopa de pedres, un soldat perdut s'atura en un llogaret, on presumeix de la seva capacitat per fer una sopa amb només aigua i una pedra polida. Els habitants del poble, inicialment escèptics, acaben, compassius, portant petites aportacions: el cor d'una col, un manat de pastanagues, un tros de carn, etcètera. Al final, el calder conté sopa suficient per a alimentar a tothom. La moralitat a extreure és immediata: amb la cooperació s'assoleixen resultats notables, tot i que es parteixi de contribucions petites, a simple vista insignificants.

Els investigadors recorren a una estratègia similar de cooperació per construir superordinadors, les potents màquines que realitzen milers de milions de càlculs per segon. En la seva majoria fan ús del processament en paral·lel; consten de nombrosos microprocessadors d'alta velocitat que treballen en tàndem per a resoldre problemes de la complexitat de la previsió del temps o la simulació d'explosions nuclears. Fabricats per IBM, Cray i altres empreses, costen desenes de milers de dòlars, un preu prohibitiu per als grups de recerca amb modest pressupost. No els ha quedat altre remei a les universitats i laboratoris estatals d'aprendre a construir els seus propis superordinadors. Com? Mitjançant la interconnexió d'ordinadors personals i l'elaboració de programes que permeten que aquests computadors de taula resolguin problemes enrevessats.

El 1996 dos dels autors (Hargrove i Hoffman) ens trobàvem en un compromís així. Treballàvem en el Laboratori Nacional d'Oak Ridge (ORNL) a Tennessee. Ens proposàvem aixecar un mapa nacional d'ecosistemes regionals, definits per condicions ambientals: totes les zones amb el mateix clima, estructura geològica i característiques del sòl s'engloben en la mateixa ecoregió. Per aixecar un mapa d'alta resolució dels estats contigus de la Unió, dividim el país en 7,8 milions de cel·les quadrades, cadascuna amb una superfície d'un quilòmetre quadrat. Per a cada cel·la calia prendre en compte 25 variables, que anaven des de la precipitació mensual mitjana fins a la concentració de nitrogen en el sòl. Una tasca impossible de realitzar per un sol ordinador personal o estació de treball. Es requeria un superordinador de processament en paral·lel, que, a més, estigués al nostre abast.

Vam optar per formar una agrupació o bateria d'ordinadors antiquats, dels quals el ORNL s'hagués desprès en qualsevol cas. El vàrem titllar «superordinador de pedra», ja que el vàrem construir gairebé sense gastar un cèntim. Això no obstava perquè la nostra agrupació d'ordinadors personals (en endavant PC) assolís una potència suficient per cartografiar les ecoregions amb una precisió sense precedents. Altres grups d'investigadors han generat després agrupacions més potents que rivalitzen amb el comportament dels millors superordinadors a només una fracció del cost d'aquests. Tan avantatjosa relació prestacions-preu ha cridat l'atenció d'algunes companyies, que pensen i a servir d'agrupacions per a tasques de cert nivell de complexitat, per exemple la descodificació del genoma humà. No ens hi cap el menor dubte que la implantació d'agrupacions d'ordinadors provocarà una revolució en el camp dels ordinadors, en proporcionar un enorme poder de processament a qualsevol equip d'investigació, universitat o negoci que ho desitgi.

Beowulf i Grendel.

La idea de la interconnexió d'ordinadors no constituïa, en sí mateixa, cap novetat. En els anys cinquanta i seixanta, l'exèrcit nord-americà de l'aire va allargar la SAGE, una xarxa d'ordinadors de vàlvules de buit per protegir-se d'un inesperat atac nuclear soviètic. A mitjans dels vuitanta, Digital Equipment Corporation va encunyar el terme «clúster» (agrupació) a integrar els seus minicomputadors de gamma mitjana VAX per formar un sistema més gran. Les xarxes d'estacions de treball -en general menys potents que els minicomputadors, encara que més ràpides que els PC- es van convertir en alguna cosa comuna en els centres d'investigació. A principis dels noranta, els científics van començar a plantejar-se la creació d'agrupacions de PC, induïts en part pel baix cost associat a la producció en massa dels seus microprocessadors. Però el que va reforçar l'atractiu d'aquesta idea va ser la caiguda del preu d'Ethernet, la tècnica dominant en la interconnexió d'ordinadors en xarxes d'àrea local.

Els avenços en la programació van facilitar també l'adveniment de les agrupacions de diversos PC. En els anys vuitanta, Unix es va erigir en el sistema operatiu dominant per a la computació científica i tècnica. Per desgràcia, els sistemes operatius instal·lats en els PC no tenien la potència i de la flexibilitat d'Unix. Però el 1991 un universitari finlandès, Linus Torvalds, va crear el Linux, un sistema operatiu similar a Unix i que funcionava en els PC. Torvalds va permetre que el seu sistema operatiu fos accessible de manera gratuïta a Internet; en molt poc temps, centenars de programadors van començar a aportar millores. El sistema operatiu Linux, que gaudeix avui de gran difusió entre els ordinadors independents, resulta molt adequat per a agrupacions de PC.

La primera agrupació de PC va néixer el 1994 al Centre Goddard de Vols Espacials. La NASA, a la qual pertany aquesta entitat, anava cercant una solució per als complicats problemes computacionals associats a les ciències de la Terra i de l'espai. Necessitava una màquina capaç d'arribar a un gigaflop, és a dir, realitzar MIL MILIONS d'operacions de coma flotant per segon. (Una operació de coma flotant és equivalent a un càlcul simple com la suma o la multiplicació.) En aquell temps, un superordinador comercial capaç d'arribar a aquesta velocitat anava a valer un milió de dòlars, i dedicar-lo a un sol grup d'investigadors resultava malbaratador.

El tercer dels autors (Sterling) va decidir endinsar-se al sistema d'agrupacions de PC, un plantejament prestigiós radical per aquell temps. Amb Donald J. Becker, company seu al Goddard, Sterling va connectar 16 PC, cadascun dels quals contenia un microprocessador Intel 486; van emprar el sistema Linux i una xarxa Ethernet estàndard. Per a aplicacions científiques, aquesta agrupació de PC arribava als 70 megaflop, és a dir, 70 milions d'operacions de coma flotant per segon. Encara que ens sembli poc d'acord amb els estàndards actuals, aquesta velocitat no era molt menor que la d'alguns superordinadors comercials d'aquell moment. L'agrupació es va construir, a més, amb 40.000 dòlars, la desena part del preu d'una màquina comercial amb característiques similars a 1994.

Els investigadors de la NASA ho van denominar «Beowulf», en referència al jove heroi de la llegenda de l'alta edat mitjana que va derrotar el gegant Grendel arrencant un dels seus braços. Amb aquest nom es designa ara tota agrupació econòmica i integrada per PCs comercials. El 1996 van aparèixer dos descendents de la primera agrupació Beowulf: Hyglac (construït per investigadors de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia i del Laboratori de Propulsió a Raig) i Loki (muntat en el Laboratori Nacional de Los Álamos). Cada agrupació constava de 16 microprocessadors Intel Pentium Pro. Amb un cost inferior a 50.000 dòlars, van aconseguir un rendiment sostingut de més d'un gigaflop; assolint així l'objectiu de la NASA.

El sistema Beowulf se'ns oferia com la solució perfecta per al problema que ens ocupava, el mapa ecològic regional dels Estats Units. Amb una sola estació de treball amb prou feines podríem gestionar les dades d'uns pocs estats; a més, no hi cabia el recurs d'assignar diferents regions a estacions de treball diferents, ja que havien de comparar-se i processar simultàniament les dades ambientals de cada secció del país. En altres paraules, necessitàvem un sistema de processament en paral·lel. El 1996 vam formalitzar una sol·licitud de 64 nous PC amb microprocessadors Intel Pentium II per construir un superordinador Beowulf. Però al tribunal avaluador de la nostra proposta al ORNL li va semblar implausible i la va rebutjar.

No ens vàrem rendir. Vàrem presentem un projecte alternatiu. Sabíem que els PC arraconats que el Departament d'Energia tenia a Oak Ridge es substituïen amb models moderns. En una pàgina web interna s'anunciaven els PC antics i es subhastaven com a material sobrant. Després d'un ràpid flirteig vam descobrir l'existència de centenars d'ordinadors antiquats, esperant la sortida esmentada. Potser podríem construir així la nostra agrupació Beowulf amb màquines que, concedides sense cap cost, reciclaríem. Vàrem habilitar una sala de l'ORNL on antany hi havia instal·lat un ordinador, i ens vàrem dedicar a recollir els PC sobrants per muntar el nostre «superordinador de pedra».

La botiga de la ganga digital.

La computació en paral·lel es guia pel principi del «divideix i venceràs». Un sistema de processament en paral·lel secciona un problema complex en múltiples tasques de components menors. Aquestes tasques s'assignen als diferents nodes del sistema -per exemple, els PC que componen una agrupació Beowulf-, que realitzen la seva comesa de manera simultània. De la naturalesa del problema dependrà el rendiment del processament en paral·lel. Un factor a tenir en compte és amb quina freqüència els nodes han de comunicar-se entre ells per coordinar el seu treball i compartir resultats parcials. Hi ha problemes que requereixen dividir-se en un nombre ingent de tasques minúscules; doncs aquests problemes esmicolats necessiten un intercanvi freqüent d'informació, no són adequats per a processat en paral·lel. Però els problemes menys subtils sí que poden repartir-se en porcions grans. A més, en no demanar tanta interconnexió entre nodes, admeten oferir solució amb sistemes de processament en paral·lel.

A l'hora de formar una agrupació Beowulf s'han de decidir diversos aspectes de disseny del sistema. Per connectar els PC podem emprar xarxes Ethernet estàndard o optar per solucions especialitzades, Myrinet per exemple. Per motius pressupostaris vam escollir la solució Ethernet, que és gratuïta. Seleccionem un PC que valgués de punt d'accés de l'agrupament; instal·lem en ell dues targetes Ethernet, una per a la comunicació amb usuaris externs i l'altra per a la comunicació amb la resta dels nodes, que quedarien connectats a la seva pròpia xarxa privada. A través de l'intercanvi de missatges entre els diferents PC es coordinen les tasques, Les dues biblioteques més utilitzades per a l'intercanvi de paquets són la interfície de missatgeria (MPI, de «message-passing interface») i la màquina virtual paral·lela (PVM, de «parallel virtual machine»), ambdues disponibles de manera gratuïta a Internet. En el nostre superordinador de pedra operen tots dos sistemes.

Moltes agrupacions Beowulf són homogènies: tots els PC tenen els mateixos components i microprocessadors. Aquesta uniformitat simplifica la gestió i el maneig de l'agrupació, però no es tracta d'un requisit imprescindible. El nostre superordinador de pedra comptaria amb una barreja de tipus i velocitats de processador, ja que volíem aprofitar qualsevol equip que se'ns concedís. Comencem amb models PC que contenien processadors Intel 486, encara que després només es van incorporar equips basats en Pentium amb almenys 32 megabytes de RAM i 200 megabytes de capacitat d'emmagatzematge en disc dur.

D'entrada, no abundaven els exemplars que estiguessin a l'alçada dels nostres objectius. Va caldre combinar els millors components de diferents PC i convertir aquests en nodes del nostre sistema. Cada vegada que obríem una màquina sentíem la curiositat com del qui desembolica un regal d'aniversari. Tindria un bon disc dur, gran quantitat de memòria o placa mare ampliada (el millor dels casos), i se'ns havia donat per equivocació?. En nombroses ocasions només trobàvem una andròmina exhausta amb el ventilador cobert de pols.

Un cop descargolat l'espècimen, anotàvem els seus components en una etiqueta per facilitar després l'extracció de les peces d'interès. Vam establir una selecció de marques, models i cobertes preferides i esdevenim experts obridors de panys de les claus configurades pels seus antics propietaris. De mitjana calia desventrar cinc PC per construir un bon node.

A mesura que cada nou node s'incorporava a l'agrupació, li carregàvem el sistema operatiu Linux. Vam donar aviat amb la forma de muntar l'ordinador sense necessitat d'incorporar-monitor i teclat. Construïm un enginy capaç de determinar el problema d'un node deficient. El nostre superordinador de pedra va executar el seu primer codi el 1997. Al maig de 2001 constava ja de 133 nodes: 75 PC amb microprocessadors Intel, 53 màquines més ràpides, basades en Intel-Pentium, i cinc estacions de treball Alpha de Compaq, més ràpides encara que les anteriors.

No comporta especial dificultat l'anar actualitzant el nostre superordinador. Es comença per reemplaçar els nodes més lents. Dins de les tasques de gestió de l'agrupació, cada node se sotmet a una prova senzilla de velocitat cada hora. La jerarquització dels nodes en raó de la seva velocitat ens ajuda a tenir un control estricte de l'agrupació. A diferència de les màquines comercials, el funcionament del superordinador de pedra sempre va a millor, gràcies a l'aportació incessant d'actualitzacions gratuïtes.

Resolució de problemes en paral·lel.

La programació en paral·lel requereix habilitat i enginy. Pot constituir un repte més gran que la pròpia conjunció d'ordinadors per crear el sistema Beowulf. Per model de programació acostuma a recórrer a aplicacions del tipus client-servidor. En ell, un node, que actua com a client, dirigeix el processat desenvolupat per un altre o diversos més nodes servidors. Nosaltres executem el mateix programari en tots els nodes que integren el superordinador de pedra; assignem seccions diferents de codi als nodes client i servidor. Cada microprocessador de l'agrupació executa només la secció apropiada per a la seva tasca. Les errades de programació poden tenir conseqüències importants i provocar un descarrilament general en cadena quan de la decisió d'un node la segueix el dels altres. La recerca de l'errada entre les restes del desastre pot resultar molt complicada.

Un altre aspecte espinós és el de la distribució del treball per al seu processament en paral·lel pels PC del sistema. Atès que el superordinador de pedra hostatja microprocessadors dispars, amb velocitats molt diferents, no podem repartir d'una forma homogènia la càrrega de treball entre els nodes: si actuéssim així, les màquines més ràpides estarien ocioses durant llargs períodes de temps a l'espera que les més lentes acabessin el seu processament. Per això desenvolupem un programa en virtut del qual el node client envia més informació als nodes servidors més ràpids a mesura que van acabant la seva tasca. En aquesta organització de distribució de càrrega, els PC més ràpids realitzen la major part de la feina, tot i que les màquines lentes contribueixen al funcionament del sistema.

En la resolució del problema d'identificació de les ecoregions vam començar per abordar l'organització de la ingent quantitat d'informació a manejar: les 25 dades ambientals de cadascuna de les 7,8 milions de cel·les dels estats contigus de la Unió. Generem un espai de dades de 25 dimensions, on cada dimensió representava una variable diferent (temperatura mitjana, índex de precipitació, característica del sòl, etcètera). Associem a continuació cada cel·la amb el punt corresponent de l'espai de dades. Per definició, dos punts pròxims entre sí a l'espai de dades presenten característiques similars i, per tant, s'adscriuen a la mateixa ecorregió. La proximitat geogràfica no constitueix cap factor en aquesta classificació; per exemple, si dos pics de muntanya mostren entorns semblants, els seus punts de l'espai de dades es trobaran molt junts entre sí, amb independència que els separin físicament milers de quilòmetres.

Amb la informació organitzada, calia especificar el nombre de ecorregions que es mostrarien al mapa. L'agrupació de PC assigna, a cada ecoregió, una posició seminal dins l'espai de dades. Per a cadascun dels 7,8 milions de punts informatius, el sistema determina la posició seminal més propera i s'adscriu el punt en qüestió a l'ecorregió pertinent. Després, l'agrupació identifica el baricentre o nucli de cada ecorregió, és a dir, la posició mitjana de tots els punts adscrits a la regió. Aquest nucli substitueix la posició seminal en la seva qualitat de punt definidor de l'ecorregió. L'agrupació itera llavors el procés, reassignant els punts informatius a ecorregions en funció de la seva distància dels nuclis. Al final de cada iteració es calculen nous nuclis per a cada ecoregió. El procés es repeteix fins que s'arriba a la situació en què el nombre de punts informatius que canvien la seva adscripció Ecorregional és inferior a una xifra preestablerta. En aquest moment es dóna per acabat el procés de classificació.

L'aixecament de mapes constitueix una tasca propícia per al processament en paral·lel. Per una raó potentíssima: els diferents nodes de l'agrupació analitzen d'una manera independent subconjunts dels 7,8 milions de punts informatius. Després de cada iteració, els nodes servidors envien el resultat dels seus càlculs al node client, quina mitjana dels números recaptats de tots els subconjunts per determinar les noves posicions nuclears de cada ecorregió. El client remet llavors aquesta informació als nodes servidors per a la següent tanda de càlculs. El processat en paral·lel permet també seleccionar, per a cada ecoregió, les millors posicions seminals al principi de l'estudi. Vam elaborar un algoritme que possibilités que els nodes del nostre superordinador de pedra determinessin de manera col·lectiva els punts informatius amb major grau de dispersió; es prendrien després aquests per posicions seminals. Si l'agrupació arrenca amb unes posicions seminals ben disperses, es requeriran un nombre menor d'iteracions per cartografiar les ecoregions.

El treball obstinat va cristal·litzar en una sèrie de mapes dels Estats Units que mostraven cada ecorregió en un color diferent. Hi havia des dels que representaven el país dividit en quatre ecoregions fins als que el partien en 5.000. En els mapes amb un nombre menor d'ecoregions apareixien zones fàcilment reconeixibles; els estats de les Muntanyes Rocoses, per exemple, i el desèrtic sud-oest. Els mapes amb milers d'ecoregions, per contra, ofereixen una complexitat molt més gran que qualsevol classificació ambiental del país realitzada amb anterioritat. Donat que bastants espècies vegetals i animals viuen en una o dues ecoregions exclusivament, resulta palmari l'interès dels nostres mapes per a l'estudi de la flora i la fauna en perill.

En un començament, triàvem a l'atzar els colors de les ecoregions. Més tard cercàvem certa semblança amb l'entorn que representaven. La combinació estocàstica de nou de les variables ambientals en tres identificadors compostos ens va permetre representar-les en el mapa amb gradacions de vermell, verd i blau. Quan s'acoloreix així el mapa, les tonalitats substitueixen les línies de contorn: el sud-est humit verdeja, el fred nord-est apareix blavós i, vermell, l'oest àrid.

El superordinador de pedra va aconseguir fins i tot representar el desplaçament de les ecoregions als Estats Units en la hipòtesi de produir-se variacions en les condicions ambientals per culpa de l'escalfament del planeta. Recorrem a dues situacions o quadres climàtics que havien conjuminat altres grups de recerca; comparem el mapa d'ecoregions actual amb els previstos per a l'any 2099. D'acord amb aquestes projeccions, a finals del segle XXI l'entorn ambiental de Pittsburgh s'assemblarà a l'observat ara a Atlanta; la situació de Minneapolis, per la seva banda, s'haurà acostat a la de l'actual St. Louis.

El futur de les agrupacions.

Per mesurar el rendiment d'un superordinador se li sotmet a una sèrie de proves comparatives, en particular la velocitat d'execució d'un programa estàndard. Això és allò acostumat. Amb més rigor científic preferim centrar-nos en la seva idoneïtat per dur a terme aplicacions estàndard. Com avaluar el nostre superordinador de pedra?. Per tal d'esbrinar-ho, executem la mateixa classificació d'ecoregions amb el superordinador Paragon d'Intel, propietat de l'ORNL, poc abans de la seva jubilació. En el seu moment va ser la màquina més ràpida del laboratori, amb una velocitat punta de 150 gigaflop. Sobre la base de la confrontació de processadors, el temps de processament del Paragon va ser més o menys el mateix que el del superordinador de pedra. La nostra agrupació té una velocitat màxima d'aproximadament 1,2 gigaflop. En aquesta tècnica incipient, més que la velocitat i capacitat importa donar amb un bon algoritme de processat en paral·lel.

El sistema Beowulf ha experimentat, des de la construcció del superordinador de pedra, un desenvolupament sorprenent. S'han creat noves agrupacions amb noms exòtics -Grendel, Naegling, Megalon, Brahma, Avalon, Medusa i theHive, per només esmentar-ne algunes-, que han multiplicat les prestacions a l'aconseguir major velocitat a menor cost. Al novembre, 28 dels 500 ordinadors més ràpids del món eren agrupacions de PC, estacions de treball o servidors. Amb els seus 512 processadors Intel Pentium III, l'agrupació dels Llops, de la Universitat de Nou Mèxic, és el vuitantè ordinador en velocitat; opera a 237 gigaflop. L'agrupació Cplant, dels Laboratoris Nacionals Sandia, compta amb 580 processadors Alpha de Compaq i ocupa el vuitanta-quatrè lloc en el rànquing. La Fundació Nacional per a la Ciència i el Departament d'Energia projecten construir agrupacions avançades que operin en el rang dels teraflop (un bilió d'operacions de coma flotant al segon), competint amb la velocitat dels superordinadors més ràpids del planeta.

Els sistemes Beowulf també s'estan obrint camí en l'àmbit empresarial. Les companyies de productes informàtics comencen a vendre agrupacions a empreses amb un alt nivell d'informatització. IBM, per exemple, està construint una agrupació de 1250 servidors per Nutec Sciences, empresa de biotecnologia que projecta dedicar el sistema a la identificació de gens responsables de malalties. De semblant interès és la tendència cap al desenvolupament de xarxes de PC que contribueixen amb la seva potència de processament a tasques col·lectives. Pensem en SETI@home, llançat per investigadors de la Universitat de Califòrnia a Berkeley que analitzen senyals de ràdio de l'espai profund en la seva recerca de senyals de vida intel·ligent. SETI@home envia raigs de dades via Internet a més de tres milions de PC, que processen les dades de radiosenyals en el seu temps lliure. Alguns experts de la indústria dels ordinadors prediuen que els investigadors acabaran per crear una estesa computacional similar a la xarxa energètica: els usuaris podran obtenir capacitat de processament amb la mateixa facilitat amb que ara contracten subministrament elèctric.

El sistema Beowulf és, per damunt de tot, una força multiplicadora. Sobre la computació d'alt nivell, exclusiva d'uns pocs privilegiats, als sistemes de baix cost de processament en paral·lel, accessibles per a la majoria amb recursos modestos. Grups de recerca, universitats o petites empreses poden construir les seves pròpies agrupacions Beowulf, el seu propi superordinador.

Bibliografia complementària:

Cluster computing: Linux taken to the extreme. F. M. Hoffman i W. W. Hargrove a Linux Magazine, volum 1, número 1, pàgines 56- 59; primavera 1999.

Using multivariate clustering to characterize ecoregion borders. W. W. Hargrove y F. M. Hoffman a Computers in Science and Engineering, volum 1, número 4, pàginas 18-25; juliol/agost 1999.

How to build a beowulf: a guide to the implementation and application of PC clusters. Dirigit per T. Sterling, J. Salmon, D. J. Becker i D. F. Savarese. MIT Press, 1999.


Agrupació d'ordinadors personals en el Laboratori Nacional d'Oak Ridge a Tennessee. Pel seu caràcter artesanal se li ha donat el nom de «superordinador de pedra».
1. Agrupació d'ordinadors personals en el Laboratori Nacional d'Oak Ridge a Tennessee. Pel seu caràcter artesanal se li ha donat el nom de «superordinador de pedra».

Sistema format per monitor i teclat per resoldre els problemes que puguin sorgir en el funcionament correcte del superordinador de pedra.
2. Sistema format per monitor i teclat per resoldre els problemes que puguin sorgir en el funcionament correcte del superordinador de pedra.

Agrupació d'ordinadors del Museu Americà d'Història Natural de Nova York. Conté 560 microprocessadors Pentium III. Els investigadors fan ús del sistema per a l'estudi de la formació d'estrelles i la seva evolució.
3. Agrupació d'ordinadors del Museu Americà d'Història Natural de Nova York. Conté 560 microprocessadors Pentium III. Els investigadors fan ús del sistema per a l'estudi de la formació d'estrelles i la seva evolució.


Una agrupació d'ordinadors.

Agrupació d'ordinadors.
Agrupació d'ordinadors.

Agrupació d'ordinadors. El «superordinador de pedra» del Laboratori Nacional d'Oak Rigde consta de més de 130 PC enllaçats entre sí per formar una agrupació. Una de les màquines exerceix la tasca de punta de llança per a l'agrupació; compta amb dues targetes Ethernet, una per comunicar-se amb els usuaris i xarxes externes i una altra per a la comunicació amb la resta de nodes de l'agrupació. El sistema resol els problemes mitjançant el processat en paral·lel dividint la càrrega operacional en multitud de tasques, assignades als nodes. Els PC coordinen les seves tasques i comparteixen resultats intermedis a través de l'intercanvi de missatges.


Cartografia amb l'ordinador de pedra.

Per aixecar el mapa de les ecoregions dels estats contigus de la Unió, el nostre superordinador de pedra va comparar 25 variables ambientals de 7,8 milions de cel·les d'un quilòmetre quadrat. A tall d'exemple, considereu la classificació de nou cel·les basada en només tres variables (temperatura, precipitació i matèria orgànica continguda en el sòl).

La figura A mostra la forma en què l'agrupació d'ordinadors personals representaria les cel·les en un espai de dades tridimensional i les agruparia en quatre ecoregions. El mapa de quatre regions divideix la nació en zones recognoscibles (figura B); el mapa que divideix el país en 1.000 ecoregions proporciona més detall (C). Una altra aproximació és la representació de les tres característiques amb una gradació de vermell, verd i blau (D).

Cartografia amb el superordinador de pedra.
Cartografia amb el superordinador de pedra.


William W. Hargrove, Forrest M. Hoffman i Thomas Sterling han participat en el desenvolupament del sistema Beowulf. Hargrove treballa en el departament de física i enginyeria de la computació del Laboratori Nacional Oak Ridge (ORNL) a Tennessee, en el departament de ciències ambientals Hoffman, especialista en ordinadors, on presta els seus serveis. Sterling va crear la primera agrupació Beowulf mentre investigava al Centre Goddard de Vols Espacials de la NASA. Avui es troba adscrit a l'Institut de Tecnologia de Califòrnia.


Enllaços relacionats:

El Milagro de Wörgl [El Miracle de Wörgl (2018)].

Neix KmCat, la xarxa cooperativa de quilòmetre zero. Xarxanet. Colectic. Xavi Aranda.

La moneda i la constitució.

El moment és ara. Manifest dels experts monetaris integrats en el Institut de la Moneda Social i el Observatori de la Moneda Complementària.

Martí Olivella: «Amb el REC, com a ciutadania podem construir un grau de sobirania en el camp monetari».

La moneda és font de vida. Martí Olivella.

Presentació de la moneda local de Barcelona, el Rec.

En defensa de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries catalanes.

Barcelona tindrà l’any vinent una moneda local virtual.

Jordi Griera: «La intel·ligència artificial ha de ser de codi obert i de titularitat pública».

La desunió fiscal europea. Joan Casals.

Marcel Coderch i Collell: «Què és el diner? D'on surt? Eurocat a la PIMEC». 4-4-2014.

Presentació de l'Eurocat al Col·legi d'Economistes. Intervenció d'en Jordi Griera.

La moneda, la gran desconeguda. Jordi Griera.

La moneda social per Jordi Griera.

Monedes socials, per què? Jordi Griera.

El Banc Central de Canadà podria recuperar la seva capacitat d'emetre i lliurar diners a l'estat sense la banca privada com a intermediària: un revolucionari cas judicial silenciat en els mitjans.

Dues entrevistes a Martin Armstrong. El visionari.

Najia Lotfi: «L’Alcorà promou l’economia social». La banca sense interès.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte