Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Globalisme.

El Punt Avui. Logotip.El Punt Avui+. Diumenge, 13 de maig del 2018. 2 hores.

Punt de vista. Opinió. Tribuna.

Globalisme.
Dolors Marin Tuyà. Psicòloga.

«Globalitzar és prendre decisions conjuntes parant esment en l’interès dels altres».

Dolors Marin Tuyà.El globalisme és una proposta universal de Lluís Maria Xirinacs sobre un nou model de societat globalitzada. Tracta la comunitat humana en la diversitat, a partir d’un model mental global on cada part i cada relació és singular i fidel a si mateixa, en estricta igualtat de tracte en el conjunt global, iguals en drets i singulars en qualitat. El globalisme, a diferència del fenomen de la globalització, no massifica, ni uniforma, ni homogeneïtza, ni esclafa. Aprendre a globalitzar serveix per col·laborar entre diferents exercint la diferència. Saber compaginar competència i col·laboració, deixant de bonificar el perpetu conflicte, i potenciar el consens de decisions que afecten la comunitat humana en general.

Globalitzar és prendre decisions conjuntes parant esment en els interessos dels altres, diferents dels nostres; és un art bellíssim, integrador, intel·ligent, però difícil. Ens han educat segons un esperit analític: la part abans que el tot. Però cal complementar-la amb la via contrària: servir el tot abans que la part. Abans l’interès públic que l’interès privat.

Quan les persones són educades seguint un model global suficientment ampli i ben conjugat, no es divideixen ni s’enfronten tant. Un bon model filosòfic global, obert i rigorós, provisional però pactat entre tothom i adaptat a la realitat, és una bona teràpia individual per superar contradiccions internes i una bona teràpia social per evitar violències. Sense renunciar a allò que hom creu, cal captar i processar les creences i conviccions dels altres en llur especificitat, així com tractar de construir un camp teòric i pràctic suficientment ampli perquè tothom pugui fer el seu joc sense marginar el joc dels altres.

El globalisme funciona millor en estructures assembleàries que en les de partit. Les assemblees ensamblen, les posicions de partit parteixen. Si hem après a escoltar, a entendre de veritat la part de veritat de l’altre, a engalzar-la amb la nostra part de veritat per atènyer una veritat superior, ni teva ni meva, sinó nostra, fruit madur del nostre diàleg. Tot evitant l’oposició frontal reactiva i sabent construir una complementarietat circular retroactiva que permeti l’aparició d’un equilibri dinàmic superior. En assemblees ens ajuntem fins i tot amb els qui no hem escollit i amb els quals ens hem d’entendre, sempre que tothom estigui d’acord en la necessitat que el debat és per fer consens. Amb aquesta voluntat integradora farem pas a la revolució de síntesi de contraris: la nova germanor. La Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs difon aquestes propostes.

Enllaç de l’article original en català:

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1391229-globalisme.html

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte