Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Cosmovisions Globals.

Penedès Econòmic. Logotip.Penedès Econòmic. Maig del 2022. Pàgina 22.

Cosmovisions Globals.
Dolors Marín Tuyà. Psicòloga i membre del Grup d’Investigació Globàlium de la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs.

Dolors Marin Tuyà.Avui dia es parla molt del fenomen de la globalització. Aquesta globalització es pot entendre, es pot manifestar de dues formes diferents, una abstracta i l’altra concreta.

L'abstracta contempla i tracta el món des d'una idea o intenció única. Uniformitza o homogeneïtza, fa pensament únic i imperialisme comercial, financer, laboral, militar, religiós, etcètera, antany imperfecte i avui més i més tenallant i esclavitzador. Fa un globus quantitatiu de tel plàstic homogeni, sempre amb més del mateix. No cal remarcar la violència que exerceix sobre la rica realitat concreta heterogènia per imposar-s'hi.

La concreta contempla i tracta el món des de la seva radical varietat i heterogeneïtat. Respecta el lloc de cada cosa, la seva posició relativa a la resta de coses de l'Univers. D'ací en pot sortir una constel·lació equilibrada dels valors de l'univers on res no trepitja res, on tot ho manté tot, on no hi ha posicions privilegiades, on no hi ha jerarquies. Es tracta d'un globus qualitatiu, on cada punt és distint de l'altre i entre ells s'equilibren des de la diferència i la complementarietat.

El Model global de la realitat de Lluís Maria Xirinacs, el Globàlium, és un Arquetip d'arquetips, que es regeix per tres coordenades circulars (corbes tancades i regulars) que eviten rangs i límits. Es tracta d'un sistema no deductiu, ans de coordinació equipotent de totes les seves categories; apte per a recollir mentalitats tan variades com hi ha a la Terra, sense obligar a retre's cap, l'una a l'altra. I, tanmateix, el més difícil, sotmetent-se a una dràstica reducció permanent que evita fer una dimensió de cada diferència, mitjançant la distinció entre terme i contingut. Cada cultura pot tenir termes propis diferents dels d'altres per a un mateix contingut. I més encara. Un mateix punt de fons té al seu entorn una radiació en totes direccions. De cada punt surten vectors orientats a totes bandes. Un mateix concepte pot ser definit en una direcció o en una altra, tot tenint el mateix nom i, així i tot, configurant en cada cultura orientacions diverses. Això respon amb resposta complexa a la pregunta de si són intercomunicables els diferents conjunts culturals, o visions del món o models globals de la realitat o weltanschauung o Cosmovisions.

Dolors Marín Tuyà.
Psicòloga i membre del Grup d’Investigació Globàlium de la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte