Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

IDEALS ÈTICS, INSTRUMENTS TÈCNICS I OBJECTIUS POLÍTICS.

Agustí Chalaux de Subirà.

Col·laboradors: Magdalena Grau, Oriol Albó, Martí Olivella, Brauli Tamarit i Laura Fuster.

Agusti Chalaux de Subira (1911-2006).«Els ideals són la mateixa energia íntima de cada persona que li permeten no només de sobreviu-re's a si mateixa dins del caos-cosmos fenomènic ambient, sinó de moure aquest motor fenomènic cap a una evolució conforme a la seva voluntat enfrontada a nombrosíssimes limitacions».

Agustí Chalaux de Subirà.

El problema primordial a resoldre, de les tan mal anomenades «ciències humanes», és la dinàmica entre «ideals ètics-transcendents» i «instruments fenomènics-tècnics»; o sigui, entre «les finalitats que l'home es proposa en el seu pur esperit» i «els mitjans culturals que necessita anar inventant per a realitzar tècnicament, en l'exclusiu camp dels fenòmens, aquests alts propòsits».

ÍNDEX:

 1. Introducció.
  1. De la impossible neutralitat científica.
  2. La Història, hipòtesi a experimentar.
 2. Ideals ètics i fenòmens tècnics (noúmens i fenòmens).
  1. Introducció.
  2. L'esperit creatiu de l'home.
  3. Distinció radical entre «ideals» i «fenòmens».
  4. Els fenòmens: aparences sensibles observades.
  5. Els «noúmens» inefables.
 3. Condicionaments fenomènics de la plenitud humana.
  1. Els ideals, l'energía íntima de l'home.
  2. Ideals trans-animals i comportament fenomènic infra-animal de l'home.
  3. Condicionaments fenomènics de la plenitud humana.
 4. Utilització de la intel·ligència lògica per a abandonar els idealismes.
  1. Conseqüències pràctiques de la distinció entre «ideals» i «fenòmens».
  2. Ideals, idealismes, «ideològiques».
  3. Només els fenòmens son tractables amb lògica.
 5. Els ideals primigenis de l'home: la llibertat, la solidaritat i l'amor.
  1. La llibertat.
  2. La solidaritat.
  3. L'amor.
  4. Conclusió.
 6. Objectius fenomènics per a una societat llibertària i solidària.
  1. La societat llibertària i solidària.
  2. La societat llibertària és incompatible amb el poder sobre les persones.
  3. La societat llibertària és incompatible amb la misèria i la marginació.
  4. La societat llibertària és incompatible amb el «caos del liberalisme» i amb la «planificació de l'estatisme».
  5. La societat llibertària és incompatible amb la mercantilització dels serveis i professions liberals.
  6. La societat llibertària és incompatible amb l'imperialisme.
  7. La societat llibertària és incompatible amb l'oligopòlic control informatiu.
  8. La societat llibertària és incompatible amb la ruptura dels ecosistemes.
  9. La societat llibertària és incompatible amb el bel·licisme.
  10. Capitalisme comunitari anàrquic?

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte