Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. CONSCIÈNCIA INDIVIDUAL, CONSCIÈNCIA NACIONAL I CONSCIÈNCIA CÒSMICA. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. Índex. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. Índex.

Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs.

El moviment permanent «Jo també em planto, cap a l’Assemblea dels Països Catalans». (Precursors i història).

Una llarga tradició catalana a favor de la democràcia real i de l’acció unitària (vegi’s l’apartat «5. Estil català»), qualla, en els darrers temps, en experiències intenses i freqüents com foren l’Assemblea de Catalunya (1971-77), la Marxa de la Llibertat (1976), la Crida (1981-89) o l’Assemblea d’Unitat Popular (1992-95).

El moviment permanent «Jo també em planto, cap a l’Assemblea dels PP.CC.» es funda l’1 de gener de 2000 amb la finalitat de promoure l’Assemblea dels PP.CC. (o de qualsevol nació que s’ho proposi), constituïda per Assemblees menors de país, regió, comarca, municipi, barri, veïnat, carrer i llar, i extensible a Assemblees de major abast, si aquesta és la voluntat dels seus possibles components, com a òrgan públic de responsabilitat plena i com a arrel de tota sobirania de la corresponent comunitat humana bàsica o troncal.

En el decurs de l’any 2000 es desenvolupà una vintena de Grups de Suport de les futures Assemblees, en territoris de diferent abast dels PP. CC. en vista a convocar el poble català a autoorganitzar-se. Funcionen mitjançant un ple, una permanent i un secretariat nacional. Es fan conèixer mitjançant presentacions, debats, plantades, manifestacions, campanyes, publicacions, accions simbòliques, etc., sempre en actitud de col·laboració amb els altres moviments actualment actius.

L’any 2001, a part de la continuació i expandiment dels Grups de Suport, representà el començament del llarg camí cap a la constitució en maduresa responsable de l’Assemblea d’Assemblees, expressió legítima de la voluntat unitària del poble davant els estaments polítics interiors i exteriors.

En l’any 2002, a més del progrés de les altres iniciatives esmentades, s’enceta l’organització i gestió progressives d’aquells Serveis tècnics que van esdevenint necessaris als Grups de Suport i a les Preassemblees, per anar regenerant la nostra nació endormiscada, sempre en volguda col·laboració amb els serveis ja existents, atesos per munió d’entitats, associacions, ONG’s, fundacions, sindicats, partits, empreses, etc., tan nombroses en la nostra terra.

Aquest moviment no pretén, de cap manera, interferir o competir amb altres moviments o entitats, ans pretén servir la formació d’Assemblees populars, no polítiques, en cada comunitat territorial. Vol fornir la nació de camps de trobament neutrals, oberts a tot el poble de cada territori. Aquestes Assemblees no seran de ningú, ni privat ni polític, ni es presentaran com a tals Assemblees en candidatures electorals. Exerciran el suprem valor de romandre independents de tota pressió forana. Seran propietat d’elles mateixes, autopropietàries o sobiranes i treballaran per arribar a construir la voluntat del poble, el ver consens, allò que, després d’un debat constructiu es cregui bé comú de cada comunitat territorial.

Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. CONSCIÈNCIA INDIVIDUAL, CONSCIÈNCIA NACIONAL I CONSCIÈNCIA CÒSMICA. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. Índex. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. Índex.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte