Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. POLÍTICA I DEMÒTICA. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. Índex. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. El Castell Comunitari. L'autoorganitzacio del poble.

Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs.

PROCEDIMENT ORIENTATIU PEL FUNCIONAMENT DE LES ASSEMBLEES.

ARBRE DE PREASSEMBLEES CATALANES. Gener de 2003.

Les reunions convé que siguin curtes, com a màxim d'una hora i mitja de durada. Cada assemblea serà de 7-10 membres com a molt, per garantir la brevetat, l’equilibri i l’autonomia de convocatòria. Cadascuna nomena un enllaç i un suplent com a portaveus a l’assemblea major.

PRIMERA SESSIÓ DE CADA CICLE: INFORMATIVA

 1. Recordatori del sistema de funcionament (gràfic, primera reunió informativa i segona resolutiva, etc.)
 2. 10 minuts per repassar la informació sobre el tema a tractar (normalment, preparada pel Consell Sectorial relacionat amb el tema tractat)
 3. Explicació d’aquesta informació per part de l’enllaç (o qui es designi). Aplegament de les possibles noves aportacions d’informació.
 4. Distribució de tota la documentació, per tal que els dies posteriors cada enllaç hi reflexioni i ho faci arribar a la seva respectiva assemblea menor, reproduint la sessió informativa, fins arribar a cada llar.

SEGONA SESSIÓ DE CADA CICLE: RESOLUTIVA

 1. Breu recordatori de la sessió anterior i lectura dels principis del consens.
 2. 10 minuts per a que cada enllaç membre de l’assemblea repassi o posi per escrit (ni que sigui esquemàticament) les propostes consensuades per l’assemblea que representa.
 3. Explicació concisa de cada membre de les seves propostes, per torn correlatiu.
 4. Diàleg sobre les diferents propostes, demanant torn de paraula al conductor de la sessió, que els anotarà i els donarà per ordre, donant prioritat a qui hagi intervingut menys. Les propostes que no rebin objeccions es consideraran consensuades. Tot acord és sempre revisable en el futur.
 5. Consignació escrita i signatura dels acords assolits i de les discrepàncies no resoltes. Distribució dels acords entre els membres (en acabar la reunió o més endavant). L’enllaç o portaveu transmet els acords de l’assemblea al següent nivell assembleari i retornarà als seus membres els acords finals.

PRINCIPIS DEL FÒRUM PEL CONSENS.

 1. Cordialitat: posarem en comú allò que ens uneix; respectarem les persones en el to i la forma de les nostres intervencions.
 2. Expressió i brevetat: mirarem d'intervenir per aportar la nostra  contribució al consens; serem concisos en les nostres intervencions, evitarem repeticions i ens cenyirem al tema debatut.
 3. Disciplina: respectarem el torn de paraula dels altres, les decisions del conductor de l'assemblea i les qüestions de procediment.
 4. Diàleg: sabrem escoltar, amb ànim de comprendre el sentit d’allò que es vol dir més enllà de les paraules. Evitarem oposicions sistemàtiques i prejudicis.
 5. Ética: no defensarem només l'interès particular sinó que buscarem el de la comunitat.
 6. Obertura: evitarem la crítica destructiva però no amagarem els problemes i els punts de  vista discrepants, que ens poden enriquir i que amb el temps poden anar convergint.
 7. Tancament: mirarem d'acabar la reunió amb una conclusió de consens.

FUNCIONS DELS ENLLAÇOS.

 1. Promoure el creixement de la seva Assemblea i subdividir-la territorialment, buscant enllaços que es responsabilitzin de les assemblees dels veïnats més petits.
 2. Registrar els membres de la pròpia assemblea.
 3. Disposar dels documents bàsics: objectius, projectes, mapes, etc.
 4. Distribuir les convocatòries, informacions i decisions.
 5. Coordinar les reunions de la pròpia assemblea (conducció, assessorament).
 6. Posar en comú els acords de la pròpia assemblea amb els enllaços de les assemblees veïnes, tot constituint assemblees de més abast.

ORGANITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA MUNICIPAL

ORGANITZACIÓ I FLUX DE CADA CICLE TEMÀTIC. Ex.: 1: Programa; 2: Urbanisme;  3: Habitatge, 4. Consum,...
Organitzacio assemblea municipal.

Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. POLÍTICA I DEMÒTICA. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. Índex. Documents sobre assemblees de Lluís Maria Xirinacs. El Castell Comunitari. L'autoorganitzacio del poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte