Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 16. Protecció a l'invent i previsions anticipades. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 18. Concreta protecció constitucional als col·laboradors individuals de les empreses utilitàries.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 17. Protecció a l'estalvi-capital.

Nota: Les frases en blau són comentaris d'en Joan Parés.

TÍTOL I. Excedents o saldos nacionalitzats de comptes corrents.

§ Article 1. Tots els saldos nacionalitzats de comptes corrents (cc/cc) en bancs de negocis, caixes d'estalvi o municipis (aquests últims per no disposar momentàniament el municipi afectat dels recursos propis corresponents) tindran:

1.1. un interès compost automàtic del 6% anual (L'Agustí utilitza els diners excedentaris de la gent per donar un crèdits, pagant-los un interès. Diu que no hi fan res entretinguts en un banc).

1.2. una garantia econòmica total de l'entera comunitat geopolítica

§ Article 2. Els descoberts automàtics indicats en el Decret Llei 09 acreditaran el lliure interès bancari

(i com es faria això?)

TÍTOL II. Lliures contractes entre els bancs i llurs clients privats.

§ Article 3. Referent als capitals privats que llurs clients posin, per contracte lliurement negociat entre les dues parts, a disposició dels bancs de negocis per al comerç bancari corresponent de diner, l'interès serà el lliurement contractat. (Els Bancs, en aquests casos negociaran l'interès amb el client)

El present Decret Llei obliga al gremi i sub-gremis bancaris a crear les diferents Caixes de Garantia inter-bancària, de jurisdicció tècnica o/i territorial, necessàries per a una màxima i òptima protecció dels estalvis-capitals que els hagin estat lliurement lliurats segons contracte per llurs clients.

Aquestes caixes gremials o sub-gremials de garantia inter-bancària, amb jurisdicció tècnica o/i territorial (comarcals, inter-comarcals, regionals, inter-regionals, ètniques, inter-ètniques, ..., comunitària-geopolítica) ben definida compraran, vendran o liquidaran tot banc incapaç de fer front als seus lliures compromisos contractuals, fent-se'n responsable, fins a un màxim del 50% quan la compra, venda o liquidació no permeti de complir aquests compromisos al 100%.

TÍTOL III. Borsa.

§ Article 4. El present Decret Llei afegeix a la total llibertat del comerç bancari, la total llibertat de les «borses», generals i especialitzades, de valors.

Totes les empreses actuants en borsa, ja sigui d'una manera eventual com professional, cooperaran, proporcionalment a llur xifra de negocis, en la creació i funcionament de les distintes, necessàries Caixes de Garantia intra-borsista o/i inter-borsista, en les mateixes obligacions que en el títol II han estat explicades per als bancs.

TÍTOL IV. Justícia econòmica-comunitària d'activitats bancàries i borsistes.

§ Article 5. Dintre del marc de la Justícia econòmica-comunitària, de la mateixa manera que s'han creat tribunals especialitzats en cada activitat creativa-mercantil, es crearan tribunals especialitzats en les activitats bancàries i borsistes: tot litigi d'aquesta índole els serà automàticament sotmès per a instrucció i sentència gratuïta.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 16. Protecció a l'invent i previsions anticipades. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 18. Concreta protecció constitucional als col·laboradors individuals de les empreses utilitàries.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte