Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 12. Distribució i concessió de crèdits. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 14. Instauració d'un mercat clar radicalment i totalment lliure.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 13. In-venció o ex-venció de diner comunitari-solvent.

§ Article 1. La invenció directa de diner correspon a una introducció estadística exacta de diner financer i creditici en funció dels excedents positius dels mercats considerats:

1.1. mercat comunitari conjunt (finances i crèdits generals);

1.2. mercats sectorials o/i territorials, intersectorials o/i interterritorials (finances i crèdits especialitzats)

§ Article 2. La invenció indirecta de crèdits per raó de dèficits productius, a través de l'exvenció de diner privat-solvent, per a convertir-lo en diner comunitari-solvent, correspon a la congelació parcial i selectiva de cc/cc, segons l'anterior DL-011 (porció no utilitzada directament pels interessats en empreses, accions o/i obligacions de la producció deficitària), en funció dels excedents negatius dels mercats considerats:

2.1. mercat comunitari conjunt (crèdit general per dèficit productiu de l'entera comunitat geopolítica)

2.2. mercats sectorials o/i territorials, intersectorials o/i interterritorials (crèdits especialitzats per dèficit productiu de qualsevol sector o/i territori, intersector o interterritori).

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 12. Distribució i concessió de crèdits. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 14. Instauració d'un mercat clar radicalment i totalment lliure.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte