Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 09. Diferenciació telemàtica-cibernètica dels establiments comptables i dels c.c. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 11. CONGELACIÓ PARCIAL I SELECTIVA DE COMPTES CORRENTS.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 10. Nacionalització de tots els excedents (+/-) de mercat.

TÍTOL I. Exercicis omnicomptables.

El període de cada exercici omnicomptable de l'entera comunitat geopolítica s'anirà reduint (any, semestre, quatrimestre, trimestre, mes, quinzena, setmana, dia, període de dia, etc.) en funció del progrés tecnològic dels equips, equipaments, programes, xarxes i inter-connexions de telemàtica comunitària.

TÍTOL II. Excedents (±).

(Que passa amb la producció que no es ven?).

§ Article 1. Al termini de cada exercici comptable, serà donada a conèixer i nacionalitzada:
1.1. la quantia precio-mercantil DELS EXCÉDENTS DE PRODUCCIÓ (+/-):

1.1.1. EN PODER DELS COMERÇOS I INDÚSTRIES DE SERVEIS AL DETALL
1.1.2. IMMEDIATAMENT ENTREGABLES ALS ANTERIORS PER LES EMPRESES DE PRODUCCIO (stocs excedents)
(L'Agustí emprava majúscules quan parlava de coses molt concretes i minúscules quan eren més abstractes.)
1.2. els excedents (+/-) de cc/cc,
1.2.1. en bancs de negocis «recursos aliens» (producció)
1.2.2. en caixes d'estalvi «recursos aliens» (consum)

§ Article 2. Els anteriors excedents (J) precio-mercantils i dineraris, què seran sumats, són la base, (constitucionalment variable entre 40% i 60% segons decisió, en cada moment, del Cap d'Estat responsable):

2.1. del crèdit comunitari (mercaderies socialment no-finites)
2.2. de les finances comunitàries (mercaderies socialment finites) (base del consum)

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 09. Diferenciació telemàtica-cibernètica dels establiments comptables i dels c.c. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 11. CONGELACIÓ PARCIAL I SELECTIVA DE COMPTES CORRENTS.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte