Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.8.1. Misèria, pobresa i marginació. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.8.3. Marginació de minories ètniques. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.8.2. Marginació de la dona.

Si els Drets Humans i la Constitució proclamen la igualtat jurídica entre home i dona, la realitat encara és plena de fets que demostren la dominació a la que la majoria de dones es veuen sotmeses per estructures antisocials i anticulturals, pel comportament de molts homes i per la mateixa interiorització de la dependència en moltes dones. Els canvis, en aquest tipus de realitats, no poden ser solament jurídics, sinó que cal obrir una real via d'igualtat d'oportunitats entre els dos sexes. Aquesta via de nou es fonamenta, no només en la revisió de totes les lleis discriminatòries, sinó en la possibilitat econòmica de les dones per a ser independents dels homes que fins ara les han mantingut, a canvi, de llur submissió. El diner no resol els problemes complexos que ofeguen moltes dones en aquesta societat, però pot ajudar que puguin emprendre decisions fins ara condicionades a la impossibilitat de mantenir-se independents.

La proposta pot consistir, inicialment, que totes les dones majors de 16 anys que no treballin rebran un salari vital de solidaritat social superior al dels homes, mentre la realitat social no demostri que la mil·lenària discriminació ha desaparegut. A més d'aquest salari mensual i de la gratuïtat dels serveis culturals generals, s'oferiran a les dones, també gratuïtament, tots els serveis - i assignacions monetàries específiques - que necessiten en relació a la seva condició femenina (planificació, gestació, part, primera infantesa...).

Una altra mesura per afavorir la incorporació pràctica, i no solament jurídica, de la dona en la presa de decisions socials, és la de prendre mesures per equilibrar el nombre de candidats dels dos sexes en l'elaboració de llistes electorals a tots els nivells d'institucions cíviques, polítiques i culturals amb l'objectiu d'aconseguir aquest equilibri en els respectius òrgans de comandament. Aquestes mesures poden, en el marc de l'estatut liberal, per exemple, adjudicar més punta (amb valor monetari) per soci o elector a les entitats que aconsegueixin un equilibri entre homes i dones en els òrgans de decisió, equilibri proporcional al nombre d'afiliats de cada sexe.

Versió 1987.

3.8.1. Misèria, pobresa i marginació. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.8.3. Marginació de minories ètniques. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte