Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.6.2. Serveis d'interès comunitari. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.6.4. Productes culturals i artístics. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.6.3. Promoció de l'artesania.

La promoció de l'artesania permet potenciar una producció en la que primi la qualitat sobre la quantitat, la creativitat personal sobre la serialitat automatitzada. L'artesania recupera «in situ» (barri, municipi...) la feina creativa, i fomenta l'enriquiment cultural de les comunitats ètniques primàries i de l'entera comunitat inter-ètnica.

L'Estatut Mixt permet desenvolupar l'artesania en els següents termes: a part del salari de solidaritat social vital corresponent a tot ciutadà, tot estudiant d'artesà i tot artesà cobraran un salari de solidaritat social, compatible amb la facturació de llurs productes, segons les modalitat següents:

 • Un salari de solidaritat social d'artesà, que complementarà els guanys obtinguts per l'artesà de la venda dels seus productes. Aquest salari variarà únicament en funció del nombre d'habitants de la població en que exerceixi el seu ofici l'artesà i equivaldrà al salari de solidaritat social d'atur, més un percentatge variable d'aquest mateix salari de solidaritat social d'atur.
  • salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de més de 100.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més 25%.
  • salari de solidaritat social d'artesà de ciutat de menys de 100.000 habitats: salari de solidaritat social d'atur més 30%.
  • salari de solidaritat social d'artesà de ciutat de 25.000 a 50.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més 35%.
  • salari de solidaritat social d'artesà de ciutat de 10.000 a 25.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més 40%.
  • salari de solidaritat social d'artesà de ciutat de 5.000 a 10.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més 50%.
  • salari de solidaritat social d'artesà de ciutat de 1.000 a 5.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més 60%.
  • salari de solidaritat social d'artesà de ciutat de menys de 1.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més 70%.
 • Un salari de solidaritat social d'estudis d'artesania per a complementar el salari de solidaritat social d'atur per a tots els aturats que vulguin convertir-se en artesans. Aquests estudis professionals-artesanals teòrico-pràctics duraran un mínim de tres anys. Després d'una passantia de 2 anys. els nous artesans podran establir-se com a tals gaudint de l'Estatut Mixt d'artesà, segons la població.

Aquest conjunt de mesures permet afrontar ensems diverses problemàtiques candents: la despoblació rural, amb totes les seves conseqüències de progressiva incultura, l'atur industrial, el foment de l'artesania, la recuperació d'arts i oficis tradicionals, la disminució de la població de les absurdes megàpolis... etc.

Versió 1987.

3.6.2. Serveis d'interès comunitari. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.6.4. Productes culturals i artístics. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte