Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.6. La societat mixta utilitària-liberal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.6.2. Serveis d'interès comunitari. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.6.1. Estatut Mixt.

La societat mixta està formada per les persones que, donades llurs funcions socials, necessiten mltjans utilitaris a la vegada privats i comunitaris, perquè desenvolupen en part serveis comunitaris de clara vocació liberal. El finançament liberal és així un complement vital de llurrendiment exclusivament mercantil.

Alguns d'aquest casos són:

  • Certs treballs i serveis públics, portats per entitats productores parcialment nacionalitzades (dels barris a les inter-ètnies) per imperatius tecnològics de monopolis parcialment finançats per la comunitat i que, per conseqüent han d'oferir llurs treballs i serveis a preus polítics.
  • Els artesans que, en la mesura que fan una producció, més o menys d'art, en què la qualitat de cada obra singular és més important que la quantitat, necessiten una ajuda financera-comunitaria en forma de salari de solidaritat social que complementi llur facturació mercantil.
  • Certes produccions culturals i artístiques realitzades per vocacionals liberals pero editades i distribuides per empreses privades mercantils.

Versió 1987.

3.6. La societat mixta utilitària-liberal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.6.2. Serveis d'interès comunitari. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte