Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.2.12. Seguretat ciutadana. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.3. Àrea de les professions i serveis liberals. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.2.13. Funcionaris cessants.

El conjunt de mesures de simplificació de l'Estat (reducció de l'Executiu, dels ministeris, de l'administració Pública, de l'exèrcit, de la policia) comporta la cessació de molts funcionaris. Molts d'ells es podran acollir a l'Estatut Liberal (administracions ètniques i locals; institucions liberals d'ensenyament, de medicina, de mitjans de comunicació...). D'altres però, cessaran la seva activitat, perquè ha esdevingut innecessària per qualsevol motiu (supressió de burocràcies inútils; retorn de funcions a la societat civil; simplificació de cossos agegantats...).

Per tal d'evitar que una categoria important de ciutadans no caigui en un estat de defraudació, generadora d'un clima de guerra incivil a més o menys llarg termini, cal que el poble s'adoni que és millor fer un sacrifici transitori de solidaritat amb aquest funcionaris. Es sempre menys costós que les destruccions definitives d'una guerra.

Així, tot funcionari cessant per aplicació del conjunt de mesures de dràstica simplificació de l'Estatisme actual, haurà de declarar els seus ingressos anteriors, sense cap control previ. La quantitat total declarada serà multiplicada per un coeficient (per 2 ó 3) i aquesta jubilació resultant li serà pagada per la Caixa d'Estalvis corresponent al seu domicili per mitja d'un «xec de funcionari cessat» cada mes. No es perdrà aquest estatut vitalici si no és per pròpia renúncia o per sentencia de tribunals (delictes, conspiracions, falta de lleialtat en la declaració dels ingressos al moment de cessar...).

Versió 1987.

3.2.12. Seguretat ciutadana. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.3. Àrea de les professions i serveis liberals. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte