Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.15.2. Sol urbà, construcció i habitatge. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.15.4. Protecció al mar i la muntanya. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.15.3. Protecció del patrimoni rural.

Amb la progressiva municipalització del sol, el patrimoni rural i agrícola podrà ser eficaçment protegit.

A partir de l'estudi detallat, cartogràfic i tècnic, sobre el conjunt dels terrenys agrícoles municipals, es podrà distingir entre els diferents tipus de propietats:

  • la municipalització no afectarà, en principi, les explotacions agràries unifamiliars o comunitàries de menys de 10 Ha., ni a les residències unifamiliars de menys de 2,5 Ha. en el camp.
  • les propietats agrícoles majors municipalitzades seran llogades, si els interessa. a llurs actuals explotants. Es potenciarà, però, la constitució de grans cooperatives que n'obtinguin un benefici empresarial, ecològicament màxim i òptim.
  • les grans propietats que no puguin ésser explotades per cooperatives locals, seran llogades per a llur explotació a empreses privades, mixtes o municipalitzades, sobre la base d'un enriquiment agrícola, agropecuari, aqroindustrial... del país.

La tendència a destruir milers de municipis en els darrers decennis ha d'aturar-se i reinvertir-se. Àdhuc en el cas de despoblació i desertització totals, cal recrear els municipis ètnics històrics de cada comarca. Llur assassinat, per raons estúpides de manca de «rendabilitat administrativa» després d'un criminal abandó, generalment multisecular, han d'ésser immediatament reparats per la societat geopolítica, amb els «sacrificis» financers que facin falta per a retornar-los a una vida bella i fecunda.

Per a dur a terme aquesta tasca de repoblació de municipis abandonats cal demanar la col·laboració, ben finançada, de:

  • vocacionals liberals (metge, mestre, secretari, enginyers de tot tipus...) assegurats amb els corresponents salaris i pressupostos de solidaritat social, si cal, augmentats excepcionalment en relació a la seva funció en poblacions normals.
  • artesans de tota mena (fusters, ferrers, fontaners...) protegits amb l'estatut mixt.
  • residents i domiciliats en els nous municipis, també ajudats monetàriament per a refer cases i recomençar la vida en poblacions deshabitades.
  • pagesos i d'altres professionals utilitaris, amb la corresponent ajuda extraordinària. Els pagesos que cultivin llurs pròpies terres de superfície no superior a 10 Ha. quedaran acollits, com artesans, a l'estatut mixt.

Versió 1987.

2.15.2. Sol urbà, construcció i habitatge. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.15.4. Protecció al mar i la muntanya. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte