Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.12.2. Consum. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.12.4. Dret al consum: diner financer gratuït per a tothom. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.12.3. Productors-consumidors i simples consumidors.

La primera diferència entre el cicle de la producció i el cicle del consum rau en la respectiva distinta composició. Mentre que el cicle de la producció és excloent ja que només s'hi compten els professionals utilitaris (empresaris eficaços, treballadors competents, capitalitzadors inversors, inventors operatius), el cicle del consum és totalitzant: encabeix tots els membres de la societat geopolítica sense excepció. Efectivament, totes les persones de la societat geopolítica tenen dret a consumir segons dues modalitats possibles.

La primera, és la dels productors-consumidors: són els professionals utilitaris que realitzen el seu consum a través d'un poder de compra de doble origen i solvència:

  1. de solvència i origen salarials-privats, remuneració contractual lliure de la seva lliure participació activa en la societat utilitària productiva.
  2. de solvència i origen financers-comunitaris, en virtut de l'Estatut Genera1 i, ocasionalment, dels Estatuts Utilitari i Mixt.

La segona modalitat és la dels simples consumidors: són els qui no pertanyen a la societat utilitària-productora però si a la utilitària-consumidora:

  • els professionals i col·lectivitats liberals que gaudeixen únicament i exclusiva d'un poder de compra per a consum de solvència i origen financers-comunitaris, en virtut de llur Estatut Liberal;
  • els individus sense professió, així com les famílies (independentment dels ingressos particulars de cada un dels seus membres) que gaudeixen també d'un poder de compra per a consum de solvència i origen financers-comunitaris, en virtut de l'Estatut General.

Versió 1987.

2.12.2. Consum. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.12.4. Dret al consum: diner financer gratuït per a tothom. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte