Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.11.3.1. Estalvi i capital. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.11.3.3. Conclusions sobre la diferent protecció a l'estalvi a la vista i el capital-paper de tipus bancari. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.11.3.2. Borses al comptat i a termini de mercaderies i de paper (accions, obligacions, pagarés...).

A la llibertat total del comerç bancari -dins les regles de joc clar i responsable- cal afegir la llibertat total de les borses de mercaderies i de valors, generals i especialitzades.

Les Borses de mercaderies (Llotjes) s'han de moure en llibertat, tant en el mercat interior com en el comerç exterior. La sindicatura -d'estatut liberal- solament ha de vetllar pel manteniment dels preus mínims legals, però no ha d'intervenir en cap límit de preus màxims.

Les Borses de valors només han de tenir una legislació sobre el procediment d'adequar els valors de les accions a la realitat productiva de les empreses.

La sindicatura, igualment d'estatut liberal, ha de vetllar no solament pel preu mínim sinó -únic cas en el mercat- pel preu màxim de les accions o obligacions. Aquest preu màxim de cada acció o obligació de qualsevol empresa és per evitar que l'especulació excessiva o l'alça forçada esdevingui, com acostuma a passar, un robatori contra capitalitzadors i estalviadors de bona fe, que arrisquen els seus capitals en determinats valors, enbaucats per la seva puja, quan aquesta no correspon realment al valor de l'empresa en qüestió (a vegades ni al doble, ni al triple del seu valor real).

Totes les empreses actuants en borsa, sigui d'una manera eventual, sigui de forma professional, cooperaran proporcionalment a llur xifra de negocis, a la creació i funcionament de les distintes Caixes de Garantia Intra o Inter Borsística necessàries, en les mateixes condicions i obligacions que en l'apartat anterior han estat exigides als Bancs.

Dintre el marc de la Justícia Econòmica es crearan els Tribunals especialitzats en activitats bancàries i borsístiques encarregats d'instruir i sentenciar tot litigi en el camp bancari i borsístic segons pròpia legislació gremial.

Versió 1987.

2.11.3.1. Estalvi i capital. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.11.3.3. Conclusions sobre la diferent protecció a l'estalvi a la vista i el capital-paper de tipus bancari. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte