Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.11.1.2. Salari de solidaritat social d'atur, vaga o lock-out. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.11.2. Mesures de protecció efectiva a l'inventisme utilitari. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.11.1.3. Vaga i lock-out uniempresarials.

Constitucionalment s'admet la vaga i el lock-out d'una sola empresa per ram productiu, com a generadors del dret a cobrar, per temps indefinit, el salari de solidaritat social mínim, si es compleixen les condicions explicitades a continuació:

Tota vaga de més d'una empresa (o unitat de producció) de la mateixa especialitat, del mateix gremi o subgremi, no dona cap dret al salari de solidaritat social de vaga perquè, fàcilment. esdevé una maniobra subtil que va contra els interessos dels mateixos assalariats de les empreses afectades. En efecte, una vaga general de totes les empreses d'un ram no ataca gens ni mica l'estabilitat d'aquestes empreses, doncs suprimeix tota possibilitat de competència entre elles durant el temps d'una vaga sectorial o subsectorial.

Tota vaga en una sola empresa, per a ésser legal, i donar a dret a cobrar el salari de solidaritat social, ha de complir el següents requisits:

 1. estar proposada pel Comitè Laboral o a iniciativa del 25% del personal.
 2. estar aprobada per votació secreta majoritària de tot el personal.
 3. sense intromissió a dins de l'empresa de cap sindicat o partit polític.
 4. amb preavís d'un mes a l'empresa per tal que:
  • la gerència tingui temps d'estudiar les reclamacions dels seus col·laboradors.
  • hi hagi temps per a la proposició i eventual pràctica de l'arbitratge.
 5. en cas d'arbitratge:
  • acceptació per les dues parts.
  • acceptació per una sola part.
  • refús de les dues parts.
 6. en cas de refús d'una o dues parts: declaració de vaga amb preavís de 15 dies.

Les vagues salvatges són definides per no complir, per part dels treballadors, alguna o totes les condicions anteriors. Les vagues salvatges són permeses, és a dir, no són prohibides ni castigades, i sense intromissió de la policia ni de la Justícia, a menys de desordre i violència flagrants. Aquest tipus de vagues no donen, però, dret al salari de solidaritat social de vaga.

Tot lock-out de més d'una empresa comporta el pagament automàtic dels salaris de solidaritat social de lock-out corresponents, als afectats i la reclamació judicial automàtica de l'import total anterior a unes empreses prou temeràries per a pretendre, amb aquesta acció, jugular el mercat lliure del treball lliure.

El lock-out patronal en una sola empresa és, en canvi, una possibilitat de lluita lleial i legal que s'ha d'admetre en les mateixes condicions explicitades pel cas de vaga. Complertes aquestes condicions, l'empresa te el perfecte dret de declarar el lock-out, com els obrers tenen el dret de declarar la vaga: aquesta situació dóna dret immediat i automàtic als treballadors de cobrar el salari de solidaritat social per lock-out, per temps indefinit.

Versió 1987.

2.11.1.2. Salari de solidaritat social d'atur, vaga o lock-out. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.11.2. Mesures de protecció efectiva a l'inventisme utilitari. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte