Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.9.5. Municipalització del sòl. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.11. Protecció específica al treball, l'invent i el capital. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.10. Mesures per a una empresa oberta al comerç exterior equilibrat.

2.10.1. Drets de duana equilibradors i antidumping.

Es presenten algunes repercussions per a les empreses derivades del sistema de comerç exterior equilibrat i antidumping.

Els drets de duana generals i antidumping permeten a les empreses una lliure importació i exportació dins un marc de responsabilització social delimitat per l'equilibri de les balances comercials amb cada societat geopolítica estrangera, segons tractats bilaterals, multilaterals o quasi mundials.

Es tracta, doncs, d'afavorir al màxim les llibertats concretes mercantils, però dins unes regles de joc net que no converteixin certes pràctiques de mercat en antisocials, desequilibrant el seu comerç exterior o obrint camins de competència deslleial, via dumping, sense caure però, en proteccionismes immovilistes absurds. Els drets de duana anti-dumping permeten afrontar dos casos principals d'exportacions de països estrangers:

  • països que arruinen les capes baixes de llur població treballadora amb salaris insuficients;
  • països que s'arruinen tots sencers amb subvencions usureres a les exportacions fetes per grans oligopolis, monopolis, concerts, grups de pressió... nacionals o transnacionals.

En tots dos casos, en els nous tractats de comerç exterior s'indicarà que les clàusules relatives als drets de duana anti-dumping, no sols obeeixen al legítim egoisme econòmic propi, sinó, i sobre tot, a l'ideal humanista d'unes condicions de vida suficients per a tota la població, compresos els treballadors de més baixa categoria tècnico-forística o en atur-forçós i les petites i mitjanes empreses sense proteccionisme estatista. Els drets de duana antidumping són, doncs, un gest de solidaritat social amb els treballadors proletaritzats, amb les Petites i Mitjanes Empreses (PiME) i amb la totalitat del país estranger que empra aquests mètodes d'explotació.

En els tractats exteriors, ha de constar que el propi país està disposat a ajudar en tot pla d'humanització interior del país que ho demani, però que això no significa aprofitar-se de la seva deslleialtat comercial, no respectant els preus de cost mínim, científicament establerts a nivell mundial, amb totes les matitzacions, modulacions i correccions geo-culturalment necessàries en cada cas concret.

Versió 10 d'abril del 1989.

2.9.5. Municipalització del sòl. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.11. Protecció específica al treball, l'invent i el capital. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte