Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.9.3. Protecció ecològica. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.9.5. Municipalització del sòl. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.9.4. Promoció de l'artesania.

Es proposen mesures per promoure l'artesania com a sistema que prima la qualitat sobre la quantitat, la creativitat sobre la serialitat, l'enriquiment de les comunitats ètniques i una sortida engrescadora per a joves i aturats.

La promoció de l'artesania permet potenciar una producció en la que primi la qualitat sobre la quantitat, la creativitat personal sobre la serialitat automatitzada. L'artesania recupera «in situ» (barri, municipi...) la feina creativa, i fomenta l'enriquiment cultural de les comunitats ètniques primàries i de l'entera comunitat inter-ètnica.

L'Estatut Mixt permet desenvolupar l'artesania en els següents termes: a part del salari de solidaritat social vital corresponent a tot ciutadà, tot estudiant d'artesà i tot artesà cobraran un salari de solidaritat social, compatible amb la facturació de llurs productes, segons les modalitat següents:

 • Un salari de solidaritat social d'artesà, que complementarà els guanys obtinguts per l'artesà, de la venda dels seus productes. Aquest salari variarà únicament en funció del nombre d'habitants de la població en què exerceixi el seu ofici l'artesà i equivaldrà al salari de solidaritat social d'atur, més un percentatge variable d'aquest mateix salari de solidaritat social d'atur.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de més de 100.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 25%.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de menys de 100.000 habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 30%.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de 25 mil a 50 mil habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 35%.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de 10 mil a 25 mil habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 40%.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de 5 mil a 10 mil habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 50%.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de menys de 5 mil habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 60%.
  • Salari de solidaritat social d'artesà en ciutat de menys de mil habitants: salari de solidaritat social d'atur més el 70%.
 • Un salari de solidaritat social d'estudis d'artesania per a complementar el salari de solidaritat social d'atur per a tots els aturats que vulguin convertir-se en artesans. Aquests estudis professionals-artesanals teòrico-pràctics duraran un mínim de tres anys. Després d'una passantia de 2 anys, els nous artesans podran establir-se com a tals gaudint de l'Estatut Mixt d'artesà, segons la població.

Aquest conjunt de mesures permet afrontar ensems diverses problemàtiques candents: la despoblació rural, amb totes les seves conseqüències de progressiva incultura, l'atur industrial, el foment de l'artesania, la recuperació d'arts i oficis tradicionals, la disminució de la població de les absurdes megàpolis... etc.

Tota empresa artesanal -amb «aprenents» i «passants» en nombre inferior a 3- tot comptant l'artesà mestre i els seus aprenents i passants amb el salari de solidaritat social corresponent a cadascú -serà dirigida lliurement pel sol artesà mestre, amb contractes salarials privats d'aprenentatge o de passantia que precisin participació o no-participació transitòria en l'empresa.

Tota empresa artesanal, amb un nombre de productors estables entre 3 i 15 mestres artesans haurà de prendre la forma de Empresa Cooperativa Artesanal per Accions, en la qual el gerent i els seus dos suplents de 1er i 2on grau seran elegits pels companys de manera a assegurar la continuïtat del comandament cooperatiu intern amb la discontinuïtat de les persones responsables: cada gerència durarà 4 anys i la reelecció només podrà intervenir després de 8 anys de la cessació i sentència favorable del Tribunal Local de Prudhomes Artesans.

En cas de sentència condemnatòria, el Tribunal fixarà el salari de solidaritat social de l'interessat, defintivament i durant tot el temps que durin els seus eventuals recursos a Tribunals de nivells superiors, sempre amb clàusules de temeritat de més en més greu si finalment es manté la sentència condemnatòria en els termes originaris. En cas contrari, la sentència final fixarà tots els punts legals necessaris per a una situació personal estable de l'interessat, en relació al salari de solidaritat social, la pena, la inhabilitació post penitenciària, la seva nova participació o no participació definitives en la cooperativa acusadora, etc.

Tota cooperativa artesanal per accions podrà tenir, a títol transitori que pot esdevenir contracte privat de cooperador amb plens drets- aprenents o/i passants en nombre 2 vegades inferior al dels mestres artesans regularment inscrits en l'Empresa Cooperativa Artesanal per Accions (ECAA) degudament registrada aquesta última i els primers en el Gremi corresponent.

Tota ECAA que necessiti un nombre de socis mestres artesans superior a 15 haurà d'escollir lliurement:

 • o bé dividir-se en dos o més ECAA's distintes i especialitzades, sense cap lligam entre elles;
 • o bé, passar a l'Estatut d'Empresa Autogestionària (SAG) o qualsevol altre empresa menys (SAPAG) o gens autogestionària (SANAG).

Versió 10 d'abril del 1989.

2.9.3. Protecció ecològica. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.9.5. Municipalització del sòl. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte