Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.1.9. Factors actius comunitaris de producció. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.1.11. Economia i economia de mercat. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.1.10. La informació com a factor actiu, científic i tecnològic de producció comunitària.

S'analitza la informació com un dels factors més importants de producció comunitària.

Hem considerat que en el mercat actuen quatre factors vivents de producció privada: el treball, el capital, l'empresa i l'invent. Són agents de producció privada remunerats per l'empresa. La seva eficàcia i importància en els processos de producció és inversa a l'ordre en què els hem enumerat: l'invent és fonamental en tot progrés de producció; l'empresa i els capitals són necessaris per a muntar els processos productius implicats per cada nou invent: quant al treball, serà cada vegada un factor més insignificant degut a la revolució tecnològica que robotitza cadenes senceres de producció.

Però, a part d'aquests factors privats de producció hem vist que hi ha factors actius de producció comunitària. Entre aquests, la informació, s'està mostrant com a indispensable. La informació és com l'oli que permet que rodin els engranatges: potencia i pefecciona l'acció dels altres factors:

  • accelera els processos mentals, afavorint la invenció;
  • permet unes inversions de capital més ben orientades i amb menys risc;
  • afavoreix una gestió empresarial descentralitzada i responsable, més eficaç;
  • allibera l'home del treball repetitiu i alienador, reservant-li les decisions de creativitat i responsabilitat;

La informació, en aquest sentit, és pràcticament el factor més important de producció. Heus ací el perquè se l'ha de considerar com un factor comunitari de producció que potencia tots els altres. Conseqüentment la socialització gratuïta de tota la informació mercantil i sociològica processada per la xarxa monetària telemàtica -sense referències personals- és una decisió fonamental per a un mercat llibertari responsable, productivament desenvolupat.

Efectivament, la consideració de la informació com a factor actiu de producció comunitari, posat al servei del mercat gratuïtament, potencia la producció, redueix costos de comptabilitat i d'estudis de mercat, i facilita les decisions empresarials en condicions òptimes de producció i competència.

A nivell de tota la societat geopolítica, la informació lliure, fluïda i exacta fa innecessària qualsevol planificació productiva perquè l'alimentació informativa dinàmica i contínua és suficient per a assegurar els necessaris reajustaments en l'acció de cada unitat de producció. La informació lliure és un dels majors béns comunitaris que, com més lliurement és distribuït, més resulta potenciat.

Referent a les empreses, gràcies a l'omni-comptabilitat general de cada mercat i societat en el marc geoestratègic de cada Estat, l'informació analítica-estadística general donaria tots els paràmetres cogniscibles per mesura exacta i per càlcul hipotètic, diferenciant bé aquestes dues categories.

Entre tots aquests paràmetres -per exemple en el cas d'inversió empresarial global- es donaran no sols els paràmetres materials, sinó els que avui dia hom anomena «immaterials» i que no figuren en les esatdístiques manipulades i manipuladores «tradicionals»:

  • patents, marques...
  • formació del personal.
  • prospecció dels mercats.
  • logicials.
  • recerca-desenvolupament.
  • etc.

Aquests paràmetres, malgrat és possible que representin més del 40% de la inversió total no són ni mencionats per les estadístiques «tradicionals».

Semblantment hom podrà disposar d'analítiques-estadístiques en el comerç exterior (per exemple sobre el turisme a l'interior i a l'exterior) així com en el sector d'inversions (directes, en borsa -diner fecund, diner calent especulatiu...-).

Versió 30 de juny del 1988.

2.1.9. Factors actius comunitaris de producció. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.1.11. Economia i economia de mercat. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte