Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.1.3. Societat utilitària actual o mercat monetari. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.1.5. Esquema de l'evolució humana utilitària. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.1.4. Societat utilitària productora i consumidora.

Distingir en el si del mercat monetari dos grans subconjunts: la societat utilitària productora i la societat utilitària consumidora.

La primera distinció que cal fer dins la societat utilitària és entre la societat utilitària productora i la societat utilitària consumidora.

Entenem per societat utilitària productora el conjunt de persones, mercaderies, interrelacions monetàries mixtes i circulació activa de moneda, implicades en els processos de producció de béns útils (producció, inversió, comercialització del mercat interior i del comerç exterior).

I entenem per societat utilitària consumidora tot el conjunt de persones, mercaderies, interrelacions i circulació... implicades en els processos de consum.

Pel que fa referència a les persones que formen part d'aquestes societats és evident que la societat utilitària productora està limitada als anomenats «professionals utilitaris» (empresaris, inversors, inventors i treballdors); en canvi, la societat utilitària consumidora és d'àmbit social global, ja que comprèn tots els membres de l'entera societat geopolítica si no es vol sotmetre a inanició i incultura a sectors de la població. Tothom necessita consumir: els «professionals utilitaris» (anomenats des d'aquesta perspectiva, «productors-consumidors»); els «professionals liberals», els marginats sense professió o sense feina, les famílies, les institucions liberals, les lliures associacions de ciutadans... (tots aquests són anomenats «simples consumidors» perquè participen en el processos de consum però no en els de producció). (Vegeu les seccions corresponents a societat utilitària productora i a societat utilitària consumidora).

Versió 30 de juny del 1989.

2.1.3. Societat utilitària actual o mercat monetari. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.1.5. Esquema de l'evolució humana utilitària. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte