Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

1.6.4. Societat utilitària i societat liberal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.6.6. Anti-societat actual dels marginats. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

1.6.5. Societat mixta utilitària-liberal.

Definir la "societat mixta" i la seva composició. Establir els mecanismes que l'han de fer possible.

A nivell de societats civils, evidentment fenomèniques, la societat utilitària (compra-venda) i la societat liberal (que ha d'ésser gratuïta) encabeixen la majoria de la població.

El fet de la seva distinció permet, però, de dissenyar la societat mixta utilitària-liberal necessària per a encabir determinades activitats que comparteixen elements d'ambdues.

La societat mixta, està formada per les persones que, donades llurs funcions socials, necessiten mitjans utilitaris a la vegada privats i comunitaris, perquè desenvolupen en part serveis comunitaris de clara vocació liberal. El finançament liberal és així un complement vital de llur rendiment exclusivament mercantil.

Alguns casos, a títol d'exemple, són:

  • els artesans que, en la mesura que fan una producció, més o menys d'art, en què la qualitat de cada obra singular és més important que la quantitat, necessiten una ajuda financera-comunitària en forma de salari de solidaritat social que complementi llur facturació mercantil.
  • certs treballs i serveis públics, portats per entitats productores parcialment o totalment nacionalitzades (dels barris a les inter-ètnies) per imperatius tecnològics comunitaris, han d'oferir llurs productes a preus polítics, segons consums mesurats normalitzats per la llei (aigua, electricitat, telèfon, televisió, televídeo... transports urbans i inter-urbans...). La característica d'aquestes empreses de treballs i serveis semi-públics o totalment públics (al servei del públic) rau en el fet que hi ha, en el primer cas, finançament comunitari i capital privat: el preu polític és per a la gestió privada. En cas de finançament totalment comunitari, el servei és totalment liberal i per tant, gratuït.

Aquests treballs i serveis públics parcialment (o fins i tot enterament) liberals tenen el perill d'esdevenir rutinaris, incompetents, burrocratitzats i poc adaptats a les tecnologies d'avantguarda. Tota política intel·ligent haurà d'ajudar que aquestes entitats parcialment o totalment nacionalitzades es vegin impactades per una lliure competència de qualitat superior enterament mercantil-privada.

Versió 30 de maig del 1988.

1.6.4. Societat utilitària i societat liberal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.6.6. Anti-societat actual dels marginats. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte