Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

1.5.7. Reflexions i propostes sobre les persones socials-col·lectives. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.6.1. Lliure, llibertari, liberal. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

1.6. La societat geopolítica.

Societat geopolítica és l'expressió que emprarem per a designar el vocacional projecte polític que ha de dur a terme la unifederació cara a l'exterior de múltiples ètnies que es confederen lliurement i solidària entre elles a l'interior. Aquesta organització social correspon a la hipòtesi històrica anomenada tècnicament imperi, que ha sucumbit des de fa segles al poder dels imperialismes.

La societat geopolítica és una col·lectivitat de nacions. Cada imperi ha d'ésser el marc de protecció dels individus i de les ètnies que el formen, però també de les col·lectivitats de tot ordre que apareixen constantment. Del conjunt de la societat geopolítica convé distingir els principals subconjunts socials que la integren per a una millor gestió responsabilitzada de cada un d'ells i de les seves interrelacions. Fonamentalment en cada societat geopolítica s'ha de distingir tres grans subconjunts: la societat utilitària, la societat liberal i la societat ètica-transcendent. Una anàlisi més detallada permet considerar també la societat mixta utilitària-liberal. Hi ha un cinquè subconjunt, malauradament present en els imperialismes actuals, que ha de desaparèixer amb mesures de solidaritat adients: l'anti-societat dels marginats.

Aquests subconjunts socials no estan dissenyats per empresonar les persones que hi pertanyen, ja que aquestes hi són exercint una funció que és més o menys mòbil i dinàmica perquè depèn precisament del rol social que juguen a cada instant.

Cada societat geopolítica està composada per totes les persones vivents amb independència de llur estatut social o professional. És l'exercici, en un moment determinat, d'un rol social o professional el que fa que les persones participin d'un o altre estatut: utilitari, liberal, mixt o restin sense vocació ni necessitat social de qualsevol estatut professional.

En aquesta secció es definirà mínimament cada societat subconjunta i es distingirà de les altres. Les seccions següents aniran tractant més a fons cada subconjunt social, altres col·lectivitats i els seus diferents aspectes.

Versió 30 de maig del 1988.

1.5.7. Reflexions i propostes sobre les persones socials-col·lectives. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.6.1. Lliure, llibertari, liberal. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte