Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

1.1.6. Independència personal. Sobirania. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.1.8. Les persones i el Disseny de Civisme. Disseny de civisme.

Disseny de civisme.

1.1.7. Egoisme i altruisme de les persones.

L'egoisme i l'altruisme són tendències més o menys fortes presents en els tres tipus de persones.

La intel·ligència concreta de l'home és simbiòtica en el sentit que a cada moment de la seva vida tot el seu ser és indestriable i interdependent. Tota persona té estats simbiòtics concrets molt variables en funció del temps interior i de les circumstàncies ambientals: en un moment donat tota ella és "això" i a l'instant següent tota ella és "allò".

En aquest sentit la intel·ligència concreta de l'home es manifesta segons dues tendències primordials, igualment nobles i legítimes, si no ultrapassen els límits, fent-lo caure en un fanatisme malentès i violent:

  • Egoisme vital (tancament d'ordre instintiu);
  • Altruisme protector dels dèbils (obertura d'ordre matern, d'una part i ètic, de l'altra).

En relació a aquestes dues tendències podem considerar les manifestacions històriques de la intel·ligència humana en els actes elementals i en llur acció conjunta per tal de copsar millor les diferents actituds de les persones nacionals-comunitàries, de les socials-col·lectives i de les individuals mortals.

Les persones nacionals-comunitàries són les més egoistes i tancades de portes enfora i les més altruistes i obertes de portes endins. (L'obertura de portes endins es manifesta, en la pràctica, originàriament, pel compartir i, històricament, sota forma de lliure confederació).

Les persones socials-col·lectives són molt més egoistes i tancades que les persones individuals. No acostumen a ser altruistes llevat dels casos en què algunes d'elles s'autoproclamen "altruistes" (professions i institucions liberals). En aquest cas cal posar en pràctica una disciplina social que les porti instrumentalment en les relacions interpersonals, a fer realitat espontània llur altruisme ancestralment autoproclamat i, fins ara, tan poc respectat.

Les persones individuals-mortals, malgrat tot el que diguin els moralismes de tot tipus, són a la vegada les menys egoistes i les més altruistes, però de manera, per ara, indefinidament més sorpresiva que en les dues categories anteriors.

Intentant representar les relacions entres els tres tipus de persones segons més o menys grau d'egoisme, de tancament i d'altruisme, podem dir que existeixen:

n1 nacions (d'egoisme +++, tancament +++ i altruisme---)
n2 col·lectius (d'egoisme ++, tancament ++ i altruisme--)
n3 individus (d'egoisme +, tancament + i altruisme-)
n1 << n2 <<<< n3

Aquesta consideració ens porta a donar prioritat al desordre-caos egoista-altruista dels individus (actes elementals discontinus) enfront d'una més gran continuïtat de l'acció comunitària-nacional (+++) i social-col·lectiva (++).

El desordre-caos aparent dels lliures actes individuals elementals discontinus s'inscriu, espontàniament i expansiva, dintre del més gran ordre-cosmos de les lliures col·lectivitats socials, nascudes per lliures afinitats electives entre els contractants, en la perennitat hereditària de les comunitats nacionals.

Versió 30 de Gener del 1988.

1.1.6. Independència personal. Sobirania. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.1.8. Les persones i el Disseny de Civisme. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte