Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Constitució, paquet d'esmenes.

Lluís Maria Xirinacs.


Constitució, paquet d'esmenes (lluis-maria-xirinacs-constitucio-paquet-de-esmenes-cat.pdf).
Descàrrega gratuita del document complet (45.846.738 byts). Idioma: català. Fitxer en format «pdf».

Constitució, paquet d'esmenes. Portada.Lluís Maria Xirinacs va ser escollit senador independent per la demarcació de Barcelona a les eleccions espanyoles del 1977. En el procés d'elaboració d'una nova constitució per l'Estat espanyol, va convertir el seu despatx de parlamentari en la seu d'un grup de treball per vehicular la creació d'un text constitucional que va reunir les diferents propostes que hi van arribar, tot combinant sistemàticament les reivindicacions del poble català, amb les dels pobles de la resta de l'estat, incloent l'estudi d'altres textos constitucionals.

Osorio. Dit gegant.La constitució de la Confederació Espanyola proposada al Senat per Lluís Maria Xirinacs fou rebutjada en el seu conjunt. A continuació, Xirinacs la va defendre tenaçment article per article, però totes les esmenes foren refusades, a excepció de la correcció d'una coma mal posada en un d'ells. En aquest llibre, il·lustrat en la portada per Cesc i a les pàgines interiors amb dibuixos d'Osorio, es mostra la proposta de Xirinacs comparada, article per article, amb la que va provenir del Congrés de Diputats.

Aquest document fou redactat abans que Xirinacs conegués l'Agustí Chalaux. Després, van crear el Centre d'Estudis Joan Bardina, associació que va constituir l'equip que va elaborar el Sistema General. En paraules del mateix Xirinacs, si hagués conegut abans en Chalaux, hagués tingut ocasió d'incorporar els elements essencials del Sistema General dins del seu projecte de constitució.

Índex:

 • 1. LA PERSONA. La font individual del poder.
  • Garanties constitucionals. Article 48.
  • El defensor del poble. Article 49.
  • Suspensió de garanties. Article 50.
 • 1.1. TREBALLADORA.
  • Sindicació de militars i funcionaris. Article 26.
  • La propietat. Article 31.
  • El treball. Article 32.
  • Els convenis. Article 33.
  • Seguretat en el treball. Article 36.
  • Seguretat social. Article 37.
  • Treballadors en l'estranger. Article 38.
 • Osorio. Escolti jove...! Sap si ha sortit ja la meva sentència...?1.2. INDIVIDUAL.
  • Estranger. Extradició. Asil. Article 12.
  • Vida. Pena de mort. Article 14.
  • Creences. Article 15.
  • Llibertat i detenció. Article 16.
  • Expressió i comunicació. Article 19.
  • Manifestació. Article 20.
  • Petició a les Corts amb manifestació. Article 71.
  • Participació política. Article 23.
   • Iniciativa legislativa. Article 81.
   • Referèndum. Article 86.
   • Participació ciutadana en l'Administració. Article 98.
   • Crítica a les resolucions judicials. Article 114.
   • Acció judicial popular. Jurats. Article 119.
   • Participació en les decisions econòmiques. Article 123.
  • Tribunals. Presó. Article 24.
  • Defensa del País. No-violència. Article 28.
  • Petició. Article 27.
  • Sanitat. Article 39.
  • Ecologia. Article 41.
  • Joventut. Article 44.
  • Disminuïts i marginats. Article 45.
  • Tercera edat. Article 46.
  • Llengua en l'administració de justícia. Articles 24 i 110.
 • 1.3. FAMILIAR.
  • Ensenyament. Article 25.
  • Relacions sexuals i afectives. Matrimoni. Article 30.
  • Família. Article 35.
  • Habitatge. Article 43.
 • 2. LA COMUNITAT. La font col·lectiva de poder.
 • 2.1. COMPETENT.
  • Tot el poder ve del poble. Article 1.
  • Control dels mitjans d'expressió. Article 19.
  • Control de l'educació. Article 25.
  • Control tributari. Articles 29, 127 y 150.
  • Control de la Seguretat Social. Article 37.
  • Control de la Sanitat. Article 39.
  • Control de l'Ordre Públic. Articles 97, 141 i 143.
  • Competències que es deleguen en la Confederació. Article 143.
 • 2.2. SOBIRANA.
  • Dret a l'autodeterminació. Article 2, títol VIII bis.
  • Secessió o adhesió. Article 152 bis.
  • Procediment. Article 152 ter.
 • Osorio. S'ha donat una mica més de cadena als de dalt per a què no amoïnin.2.3. CONFEDERAL.
  • Nacions que hi intervenen. Preàmbul.
  • Llengües oficials. Article 3.
  • Banderes. Article 4.
  • Ciutadania. Article 11.
  • Neutralitat. Article 8.
  • Organització territorial. Títol VIII.
  • Estats confederats. Article 137.
  • Fons de compensació. Article 152.
  • President. Títol II.
  • Corts. Títol III.
   • Congrès. Article 63.
   • Senat. Article 64.
   • Lleis orgàniques. Article 75.
   • Decrets-llei. Article 80.
   • Iniciativa legislativa. Article 81.
   • Referèndum. Article 86.
  • Govern. Títol IV.
   • Càrrecs proporcionals als Estats. Article 96.
   • Autorització de cada Estat afectat pel setge. Article 109.
  • Tribunal. Títol VI.
  • Procès confederal. Disposició transitòria 1a.
  • Preautonomies. Disposició transitòria 7a.
  • Casos especials. Disposició transitòria 5a.
  • Supressió d'articles que resulten superats:
   • Furs. Disposició adicional.
   • Plebiscit Històric. Disposició transitòria 2a.
   • Iniciativa especial. Disposició transitòria 3a.
   • Navarra. Disposició transitòria 4a.
   • Aprovació de l'Estatut. Disposició transitòria 6a.
 • 3. LA POLÍTICA. Els tres Poders clàsics i llur equilibri.
  • Estat de Dret. Article 1.
  • Capitalitat. Article 5.
  • República com a forma d'Estat. Article 1.
  • Bandera. Article 4.
  • President. Títol II.
  • Nomenament. Article 51.
  • Elecció. Article 52.
  • Supressió Consort. Article 53.
  • Substitució. Article 54.
  • Supressió Tutor. Article 55.
  • Jurament. Article 56.
  • Atribucions. Article 57.
  • Compromisos internacionals. Article 58.
  • Refrend. Article 59.
  • Remuneració. Article 60.
  • Consell d'Estat (supressió). Article 100.
   • Substitució per Diputació del Congrés. Articles 72, 79 i 82.
   • Tribunal Constitucional (supressió). Títol IX.
   • Garanties. Article 48.
   • Inegibilitat a Corts (supressió). Article 65.
   • Inviolabilitat (supressió). Article 66.
   • Instancia final (supressió). Article 117 bis.
  • Reforma constitucional:
   • Iniciativa. Article 160.
   • Referèndum. Article 161.
  • Dissolució Cambres desprès de la Constitució. Disposició transitòria VIII.
 • Osorio. Poder ha ha ha.3.1. LEGISLATIVA.
  • Corts generals. Article 61.
  • Membres. Article 62.
  • Congrès. Article 63.
  • Senat. Article 64.
  • Causes en contra. Article 66.
  • Investigació. Article 70.
  • Lleis orgàniques. Article 75.
  • Iniciativa legislativa. Article 81.
  • Debats en el Senat. Urgència. Article 84.
  • Promulgació. Article 85.
  • Referèndum. Article 86.
  • Tractats internacionals. Article 88.
  • La seva inconstitucionalitat. Article 89.
  • Dissolució de les Cambres. Article 108.
  • Alarma. Excepció. Setge. Article 109.
 • 3.2. JUDICIAL.
  • Poder judicial. Títol VI.
  • Incompatibilitats. Article 65.
  • Finalitat. Membres. Article 110.
  • No tribunals d'honor o d'excepció. Article 111.
  • Gratuïtat. Article 113.
  • Condicions. Principis. Article 114.
  • Nomenament. Article 116.
  • Competències. Article 117.
  • Instància final. Article 117 bis.
  • Fiscal general. Article 118.
  • Jurat. Article 119.
  • Policia judicial. Article 120.
  • Elegible per a president. Article 121.
 • 3.3. EXECUTIVA.
  • Poder Executiu. Article 91.
  • Renovació democràtica. Article 93.
  • Responsabilitats. Article 95.
  • L'administració. Article 96.
  • Els militars. L'Ordre Públic. Article 97.
  • Participació ciutadana. Article 98.
  • Control judicial. Indemnitzacions. Article 99.
  • Dimissió. Article 107.
 • Osorio. Captaire.4. L'ECONOMIA. El nou Poder econòmic i el seu control.
 • 4.1. ESTATAL.
  • Expropiació econòmica. Article 122.
  • Límit del desenvolupament. Article 124.
  • Obligació planificadora. Article 125.
  • Bens públics. Article 126.
  • Presuposts. Article 128.
  • Deute públic. Article 129.
  • Tribunal de comptes. Article 130.
 • 4.2. EMPRESARIAL.
  • Propietat. Article 31.
  • Empresa. Article 34.
  • Transició al model econòmic socialista. Disposició transitòria VIII ter.
 • 4.3. AUTOGESTIONADA.
  • Sindicació. Article 26.
  • Treball. Article 32.
  • Seguretat en el treball. Article 36.
  • Participació popular en l'economia. Article 123.

Constitució, paquet d'esmenes. Portada.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte