Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

8. Bardina y la 'Revista de Educación'. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. 10. Antología de textos pedagógicos de Joan Bardina i Castarà. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

9. Bibliografía de Joan Bardina.

Con objeto de facilitar la consulta, al final de cada obra indicamos una biblioteca donde se conserva un ejemplar.

Educación moral.

Bardina, J .: 40 «casos vivos» de educación infantil de aplicación sencilla e inmediata y al alcance de todos los padres, maestros y directores de almas. Víctor, editor, Barcelona, 1916, 236 pp.

-, La energía de la voluntad. (Cómo se llega a la dominación y a la vida intensa). 5.ª edición, Editorial Atlante, S.A., 287 pp. (Biblioteca Universitaria i Provincial, Barcelona).

-, La energía en 10 lecciones. Educación práctica de la voluntad con una introducción y un prólogo. Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, S.A., 161 pp. (Biblioteca de Catalunya, Barcelona).

Educación física e higiene.

Saibraun, Dr. (Bardina, J.): Teoría y práctica de la gimnasia respiratoria aplicada a la vida escolar y a la vida doméstica. Editorial HYMSA, Barcelona, 151 pp., 1912 (1.ª ed.), 1930 (2.ª ed.), 1934 (3.ª ed.). (Biblioteca de Sant Boi).

Fanny, Dra. (Bardina, J.): Cómo debo comportarme en sociedad. Manual de prácticas sociales por la... Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, 1915 (1.ª ed., 185 pp.), 1930 (2.a ed., 187 pp.). (Biblioteca de Sant Boi).

Bardina, J.: El dormir es salud. Pons i Cia., Barcelona, 1915. (Biblioteca de Catalunya).

-, Higiene de los dientes. Barcelona, 1915. (Biblioteca de Catalunya).

Saimbraun, Dr. (Bardina, J.): Tratado popular de Medicina. Redactado por un cuerpo de reputados médicos e higienistas, bajo la dirección del Dr. Saimbraun. Anatomía-Fisiología Higiene-Terapéutica. Hymsa, 1935, 835 pp. (Biblioteca de Catalunya).

Bardina, J.: Fuerza y salud por la respiración. (Biblioteca de Sant Boi).

-, Higiene Moderna. Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, S.A., 413 pp. (Biblioteca de Catalunya).

Saimbraun, Dr. (Bardina, J.): Come, gasta menos y aliméntate más. Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, S.A., 146 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

-, Salud, fuerza, belleza, por medio de la gimnasia sueca. Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, S.A., 146 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

Bardina, J.: Gimnasia de las Profesiones. (Biblioteca de Catalunya).

-, Modo de defenderse en la calle sin armas. (Biblioteca de Sant Boi).

-, Teoría y práctica de la Gimnasia Respiratoria. Publicacions de la Revista Catalana d'Educació, Barcelona, S.A., 8 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

Conferencias pedagógicas.

Bardina, J.: L'Estat no es la Pátria. Barcelona, 1904, 14 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

-, EIs dos valors del Mestre espanyol. Discurs inaugural llegit a la Societat Barcelonina d'Amics de la Instrucció. Barcelona, 1908. (Biblioteca de Sant Boi).

-, El valor de l'Educació. Fidel Giró, Barcelona, 1908, 14 pp. (Biblioteca de Catalunya).

-, L'Optimisme en l'Educació. Escola de Mestres, Barcelona, 1909, 16 pp. (Biblioteca de Catalunya).

-, Els Héroes de lo ordinari. (Biblioteca de Sant Boi).

Escola de Mestres.

Bardina, J.: Escola de Mestres. Memoria del curs 1906-1907. Escola de Mestres, Barcelona, 1907, 44 pp. (Biblioteca de Catalunya).

-, Escola de Mestres. Reglament exterior seguit del programa d'ingrés. Barcelona, 1907,11 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

-Escola de Mestres. Memoria del curs 1907-08. Escola de Mestres, Barcelona, 1908, 58 pp. (Biblioteca de Catalunya).

-, Col·legi del Remei. Organitzat per la «Escola de Mestres». Badia, Barcelona, 1908, 4 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

-, Escola de Mestres. Barcelona, S.A., 4 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

-, Caixa d'Estalvis de les Escòles. Barcelona, S.A., 4 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

Urbanidad.

Saimbraun, Dr. (Bardina, J.): Los hijos bien educados. Guía práctica para la educación de los niños en la familia. Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, S.A., 170 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

Filología.

Bardina, J.: Gramática Pedagógica de la Llengua Catalana. Grau Elemental. F. Giró, Barcelona, 1907, 32 pp. (Biblioteca de Catalunya).

-, Gramática Pedagógica de la Llengua Catalana. Curs Superior. Fidel Giró, Barcelona, 1907. (Biblioteca de Catalunya).

Bardina, J.: «Guia pedagogica per a escriure les vocals átones dubtoses oe i ou», a Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Joaquim Horta, Barcelona. 1908, pp. 314-317. (Biblioteca de Catalunya).

Carlismo.

Bardina, J.: Articles al setmanari «La Barratina». Barcelona, 1898-1902. (Institut Municipal d'Historia).

Valcarlos (Bardina. J.): Aparisi y Guijarro. Apuntes biográficos del que fue honra de España y Gloria de la Comunión Tradicionalista. Biblioteca Regional, Barcelona, 1900, 49 pp. (Biblioteca de Sant Boi).

-, Catalunya y els Carlins. Col·lecció d'articles publicats a «Lo Mestre Tites», 2.ª edició. Barcelona, 1900, 32 pp. (Biblioteca Universitaria i Provincial).

Bardina, J.: Orígenes de la Tradición y del Régimen Liberal. Víctor, Barcelona, 1902 (l.ª edició), 1916 (2.ª edició). (Biblioteca de Sant Boi).

Capità d'Estat Major, Un (Bardina, J.): Articles a «La Veu de Catalunya», sobre la Guerra Europea. (Institut Municipal d'Historia).

Prólogos.

Vives i Comet: Aritmética Pedagógica Catalana. Barcelona, 1905. Pròleg «Als Mestres» de Joan Bardina. (Biblioteca de «Rosa Sensat», Barcelona).

Soronellas i Llavarias: Historia Sagrada Educativa. Barcelona, 1905. Pròleg «Als Mestres» de J .Bardina. (Biblioteca de Sant Boi).

Bardina, J.: Informació sobre el projecte de Llei d'Administració local. Fascicles dels Estudis Universitaris Catalans, Barcelona, 1907. (Biblioteca de Sant Boi).

Bardina i Soronellas: Narracions Estimulantes. Pròleg dels autors. Publicació de La Revista Catalana d'Educació, Barcelona, 1909.

Colaboraciones.

Bardina, J .: «Organització de la Universitat Catalana», a Primer Congrés Universitari Català, J. Cunill, Barcelona, 1903. (Biblioteca de Catalunya).

-, «Pedagogia Nacional», a Estudis Universitaris Catalans. Barcelona, gener-febrer 1907, pp. 31-33. (Biblioteca de Sant Boi).

Ajuntament de Barcelona: Presupuesto Extraordinario de Cultura. Barcelona, 1908. (Biblioteca de Catalunya).

Congreso de Primera Enseñanza de Barcelona. La Indústria, Barcelona, 1911. Bardina era de la comisión organizadora.

Institución Spencer.

Bardina, J.: Institución Spencer. Barcelona, 1911. (Biblioteca de Sant Boi).

Revistas dirigidas por Bardina.

Revista Catalana d'Educació. Barcelona, núm. 1, 1909. (Único número.) (Biblioteca de Sant Boi).

Revista de Educación. Barcelona, 1911-1913. (Publicación mensual). (Biblioteca de Catalunya).

La Semana Internacional. Valparaíso, 1913-1947, 15 volums. (Biblioteca de Sant Boi).

Apuntes de clase para uso de los alumnos de la Escola de Mestres.

Bardina, J.: Pedagogia Nacional. (Curs d'Ingrés).

-, Pedagogia Nacional. (Curs Segon).

-, Història Universal.

-, Pedagogia General. (Biblioteca de Sant Boi).

Impresos de la Escola de Mestres redactados por Bardina.

Reglament de policia (ordre interior).

Carta sol·licitant protectors (ciclostilada).

Gráfica de l'esfors individual de l' alumne.

Papareta de qualificacions.

Anotació de l'estat intel·lectual deIs alumnes.

Caixa d'Estalvis. Full d'imposició.

Col·legi del Remei. Material necessari.

Col·legi del Remei. Primera festa escolar.

Fulla de filiació de l'alumne.

Fulla antropométrica escolar.

Qualiticacions trimestral i anual de l'alumne.

Bases per a la publicació de llibres de text de la Biblioteca Pedagógica Catalana (Ciclostil). (Biblioteca de Sant Boi).

Manuscritos.

Poesies. (Biblioteca de Sant Boi).

Documentos varios referidos al viaje a París.

Instancia dirigida al Ayuntamiento de Barcelona pidiendo una subvención (1912).

Instancia al Ayuntamiento de Sant Boi en el mismo sentido (1912).

Manuscrito en un «Saluda» de la Embajada de España en París. (Biblioteca de Sant, Boi).

Cartas.

Setenta y siete cartas dirigidas a: Artur Brugués (1909).

Ramon Sastre (1911-1917).

Josep Pedrol (1913).

Ramon Espina, Miquel Fornaguera, J. Batllori i Pere Blanch (1914 a 1918).

Miquel Fornaguera (1934 i 1939).

M. Ballvé (1934).

Marta Bardina (1937 i 1947). (Biblioteca de Sant Boi).

8. Bardina y la 'Revista de Educación'. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. 10. Antología de textos pedagógicos de Joan Bardina i Castarà. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte