Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Fronte | Quen somos? | Contacto ed e-mail | Blog

• Publicacións:

Pequena historia da moeda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

O Capitalismo Comunitario.
Agustí Chalaux de Subirà.

Un instrumento para construír a paz.
Agustí Chalaux de Subirà.

• Publicacións do Centro noutros idiomas:

Ensaio sobre moeda, mercado e sociedade.
Magdalena Grau Figueras, Agustí Chalaux de Subirà.
(Castellano). (Català). (English).

El poder del diner (O poder do diñeiro).O poder do diñeiro.
Martí Olivella.
(Castellano). (Català). (English). (Italiano).Documentos multimedia.

Documental A moeda telemática, un instrumento para a paz.
(Castellano). (Català). (English). (Italiano).

Alexandre Deulofeu: «Como chegaremos á confederación universal?».

Libro «Catalunya i l'Europa futura» («Cataluña e a Europa futura») de Alexandre Deulofeu i Torres, editado no ano 1934 e reeditado en 1978. Páxinas 297 a 300.

Alexandre Deulofeu (1903-1978).Capítulo XIX. Como chegaremos á confederación universal?

Cal vai ser a futura organización mundial? Evidentemente, unha federación voluntaria de pobos libres, dentro da cal todos eles teñan a mesma categoría e, xa que logo, a mesma influencia.

Como podemos chegar? Evidentemente, por evolución natural, a cal vaise ir realizando por dous vieiros diferentes:

  • 1º. Por desintegración dos imperios e subseguinte liberación das nacionalidades sometidas, as cales entrarán primeiro a formar parte dunha federación parcial. Este é o caso da desintegración do imperio austro-húngaro, tras da cal quedaron liberados os checos, os eslovacos e Hungría. Os primeros uníronse voluntariamente para constituír unha República dentro da cal cada un dos pobos goza de plena liberdade. A Revolución rusa deu lugar á creación da Federación de Repúblicas Soviéticas. Outros pobos, como Estonia, Lituania, Letonia, fixéronse completamente independentes, pero hoxe xa se enxerga a futura federación de pobos bálticos. Continúan plenamente independentes Hungría, Polonia y Austria.
  • 2º. Os pobos sometidos conseguen un réxime autonómico dentro do imperio, e este vai evolucionando devagar cara un réxime federal, até anular absolutamente a preeminencia do pobo que até daquela exercera a hexemonía. Exemplos: En España observamos como o derrube da monarquía dá lugar á implantación dunha república federable, na cal, e en primeiro lugar, se declara en réxime autonómico Cataluña.

Hoxe, ninguén descoñece o movemento nacionalista vasco, que ao cabo rematará cun réxime autonómico para Vasconia e Navarra. O mesmo acontecerá con Galicia, Valencia, Mallorca, probablemente con Aragón, e se cadra con outros pobos de España. Esta evolución soamente necesita tempo para irse realizando.

No intre en que os pobos autónomos cheguen á súa plenitude, crearán una federación de repúblicas hispánicas, constituída polas repúblicas catalá, castelá, galega, valenciana, mallorquina, portuguesa, ou ben por subfederacións como a federación calalá-valenciana-balear, federada ao seu tempo coa galaico-portuguesa, castelá-leonesa, vasco-navarra, etc. Estas subfederacións, dentro das cales as repúblicas terán un réxime de liberdade, que será limitado pola propia vontade, nomearán os representantes respectivos para a constitución dun Parlamento xeral, que se reunirá alternativamente nas diversas capitais das repúblicas, e que se ocupará dos asuntos de tipo internacional que as federacións parciais queiran outorgarlle.

O mesmo pasará probablemente nas Illas Británicas con Irlanda, Inglaterra, País de Gales e Escocia, e en Francia coa federación de repúblicas occitanas e as repúblicas de Bretaña, Normandía, Illa de Francia, etc., etc.

Estas federacións, a semellanza da U. R. S. S., terán un artículo que dirá: As repúblicas federadas teñen o dereito a separarse cando queiran da confederación. Terá desaparecido o concepto anticuado de patriotismo español, francés... España e Francia, así como outras potencias decadentes serán substituídas polas agrupacións dos pobos federados. Como non existirán prexuízos patrioteiros, loxicamente os pobos terán tendencia á supresión dos réximes aduaneiros, e loxicamente a federación ibérica, coas federacións doutros países, tenderán á constitución dun Parlamento común, no cal estarán representados cada un dos pobos federados.

Ampliando a confederación, chegaremos ao ideal supremo que consistirá nunha multitude de pobos libres, cos seus gobernos e Parlamento propios, e cun superParlamento, que estará constituído por un representante de cada unha das pequenas repúblicas europeas, e cun móvil fundamental: manter a paz entre as nacionalidades confederadas.

Como evitaremos de vez a posibilidade dun conflito armado? Sinxelo. Cada república terá un servizo de orde pública e este servizo estará ás ordes do Parlamento xeral sempre que este o precise. Pero enténdese que isto non vai acontecer nunca, pola simple razón de que a súa forza será inmensa fronte de calquera dos pobos federados. En caso de diverxencia entre dous Estados, a causa do litixio será levada ao Parlamento e será resolta democraticamente segundo os votos da maioría. Enténdese que o fallo será acatado inmediatamente, por sentido democrático, e porque non haberá ningún Estado particular suficientemente forte para opoñerse a todo o exército internacional.

Fatalmente chegarase á adopción dunha lingua internacional. Enténdese que, ante a existencia de máis de dúascentas linguas oficiais farase totalmente imprescindíbel o uso dunha lingua única nas deliberacións do Parlamento xeral. Esta poderá ser o esperanto ou ben calquera outra lingua que non sexa, por mor de evitar suspicacias, ningunha das dos pobos federados.

Europa avanza cara a un réxime político semellante ao comprendido no gráfico entre os anos 100-350 (a. X. C.) na Idade Antiga, e entre os anos 800-1500 na Idade Media, coa diferenza que así como nestas etapas existían múltiples federacións parciais e pequenas nacionalidades completamente libres, sen un núcleo superior que regulase as diverxencias, na Europa futura existirá unha Sociedade de Nacións verdadeira, que imposibilitará os conflitos armados internacionais.


Ligazóns relacionadas:

A pirámide política planetaria.

Imaxinemos a Península Ibérica ocupada polos franceses.

Home | Publicacións | Contacto ed e-mail